Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel voor vereenvoudiging Wajong

Foto via Flickr/risastla

De Tweede Kamer is donderdag na meerdere amendementen alsnog akkoord gegaan met het omstreden kabinetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wajong. Eerder leek een meerderheid van de Kamerleden nog te twijfelen omdat het schrappen van allerlei uitzonderingen te veel jongeren met een handicap zou duperen.

Het grootste struikelblok werd weggenomen door een amendement van SGP en Forum voor Democratie dat de garantietermijn oprekt. Werkende Wajongers die hun baan kwijtraken kunnen aanspraak blijven maken op hun oude regeling als zij binnen een jaar weer aan het werk zijn. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dat slechts twee maanden. Die aanpassing gaat de schatkist €47 mln kosten.

Stroomlijnen
De nieuwe wet trekt de verschillende regimes voor Wajongers gelijk. De bestaande wet, die jonggehandicapten een aanvulling op hun inkomen geeft en ze helpt bij het zoeken en behouden van werk, kent drie verschillende regelingen. Daardoor worden mensen met een arbeidshandicap in vergelijkbare situaties anders behandeld. Die wirwar aan regels leidt er ook toe dat sommige Wajongers juist minder geld overhouden als zij betaald aan de slag gaan of meer uren gaan werken. Daarom wilde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels stroomlijnen in lijn met het principe dat werken altijd moet lonen.

Rond de 250.000 mensen ontvangen een Wajong-uitkering, waarvan ongeveer een kwart werkt. Een recente studie laat zien dat mensen met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet, de opvolger van de Wajong voor mensen die nog deels kunnen werken, vaker aan het werk zijn. Sinds 2015 krijgen alleen mensen met een handicap van wie is vastgesteld dat ze nooit zullen kunnen werken nog een Wajong-uitkering.

Verzachting
Betrokkenen klagen al jaren over de complexe regels van de Wajong. Maar de vereenvoudiging gaat ten koste van een reeks financiële extra’s voor bijvoorbeeld hoogopgeleiden. De aangenomen amendementen verzachten die nadelen.

Wel verdwijnt de zogeheten ‘voortgezette regeling’ waarbij Wajongers die minstens 20% van het minimumloon verdienen, na zeven jaar werken hun inkomen aangevuld zien tot 100% minimumloon. Ook een door de SP ingediend amendement tegen het volledig verrekenen met de uitkering van extraatjes zoals een kerstbonus haalde het niet. Van Ark had dat eerder ontraden omdat nieuwe uitzonderingen verwerken in de wet voorbij zou gaan aan de beoogde vereenvoudiging.

– Artikel gaat verder na het Facebookbericht –

Uitstel
Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk dinsdag in stemming worden gebracht. Maar dat werd afgeblazen omdat Kamerleden meer tijd wilden om nagestuurde berekeningen van Van Ark goed te kunnen beoordelen. Volgens vakbond FNV gaan Wajongers door de nieuwe wet in sommige gevallen tot wel €400 per maand op achteruit. Maar uit de rekenvoorbeelden die Van Ark op verzoek van de PvdA naar de Kamer stuurde, blijkt dat Wajongers grosso modo even goed of beter af zijn bij de nieuwe regels. Bovendien houdt een Wajonger met minimumloon die voor 50% werkt uiteindelijk meer over dan een reguliere werknemer met evenveel uren.

Het wetsvoorstel passeerde de Tweede Kamer dankzij de steun van de coalitiepartijen, de SGP en Forum. Linkse oppositiepartijen reageren teleurgesteld. “Voor een groep mensen met een arbeidsbeperking is dit een onnodige en harde bezuiniging”, aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. “De minimale aanpassingen zorgen er niet voor dat deze Wajongers volwaardig kunnen meedoen. We zullen er alles aan doen om de wet in de Eerste Kamer te laten stranden.”

Je kunt de stemming van de Tweede Kamer hier terugkijken.

Ook Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink reageerde op de uitkomst:

(Bron: FD.nl)

Geef een reactie