Studenten met beperking gaan gelijke studietoeslag ontvangen

Foto via Flickr/Erasmus Student Network

Het is een verademing voor studenten met een beperking. De Tweede Kamer heeft woensdag unaniem ingestemd met de verhoging van hun studietoelage. Die wordt straks voor iedereen 300 euro per maand. Nu verschilt het nog per gemeente.

Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Een 18-jarige student zou nu 187 euro bruto per maand ontvangen en een 22-jarige ruim 400 euro. Maar sinds de invoering van de Participatiewet moeten studenten met een beperking aankloppen bij de gemeente waar ze wonen.

Grote verschillen
Al snel bleek dat die lang niet allemaal even gul zijn met hun toeslagen. Onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV-jongeren wees uit dat studenten in Heerlen het moesten doen met een toeslag van 31 euro per maand, terwijl studenten in Zwolle tien keer zoveel ontvingen. Rotterdam zat met 175 euro per maand (oktober 2018) boven het gemiddelde.

Ook de Tweede Kamer vindt dat niet aanvaardbaar. Studenten die door hun beperking niet kunnen bijverdienen, moeten weer in aanmerking komen voor een studietoeslag ter hoogte van een kwart van het minimumloon. Een motie van D66, CDA, GroenLinks en 50PLUS werd op 12 februari unaniem aangenomen.

‘Eerlijke kans’
De LSVb is ‘enorm opgelucht’. Voorzitter Carline van Breugel: “Met deze motie worden procedures, aanvullende eisen en de hoogte van de toeslag voor alle studenten met een functiebeperking gelijkgetrokken. Ze krijgen hiermee waar ze recht op hebben: een eerlijke kans op hoger onderwijs.”

Ook moet de motie ervoor zorgen dat het geld dat is bedoeld voor deze studenten, daadwerkelijk bij hen terechtkomt. Eerder was gebleken dat van de 53 miljoen euro die in de jaren 2015-2017 beschikbaar was voor deze studietoelagen, 50 miljoen op de plank bleef liggen. Door gebrekkige voorlichting wisten studenten niet bij welk loket ze terechtkonden.

Tijdpad nog niet duidelijk
De motie is zonder tegenstemmen aangenomen door de Tweede Kamer, dus de minister kan er niet omheen. Wanneer de nieuwe regelingen er komen, is echter moeilijk te zeggen aangezien er aanpassingen nodig zijn bij de gemeenten. Daarnaast gaat het kabinet kijken of de studietoelage in de toekomst centraal geregeld kan worden. De studentenvakbond ziet het liefst dat de Dienst Uitvoering Onderwijs deze verantwoordelijk krijgt toegewezen. Maar daar zal zeker nog een paar jaar overheen gaan.

(Bron: Profielen/NOS)

  2 comments for “Studenten met beperking gaan gelijke studietoeslag ontvangen

Geef een reactie