Raadsleden met een structurele functionele beperking krijgen voor 8 uur per week budget om een persoonlijke ondersteuner in te huren. Zo kan het raadslid focus hebben op het uitvoeren van zijn taak als raadslid, en verliest deze geen tijd aan praktische zaken.

Voor raadsleden was er een speciale persoonlijke subsidieregeling vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, de zogeheten pilot beperking op basis van het actieplan politieke ambtsdragers met een beperking. Deze pilot is op 31 december 2023 gestopt.

Basis: artikel 3.3.7

De basis voor financiële ondersteuning aan raadsleden met een beperking is artikel 3.3.7 uit het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Dit artikel beoogt dat een politieke ambtsdrager met een structurele functionele beperking geen kosten voor eigen rekening zou moeten nemen die een werknemer in vergelijkbare omstandigheden ook niet zou hoeven betalen.

Uitleg

Omdat voor veel raadsleden met een beperking, maar ook voor griffiers en gemeenten die deze volksvertegenwoordigers daarin dienen te ondersteunen en te helpen, is er een circulaire opgesteld door het ministerie waarin uitgelegd wordt wat op basis van artikel 3.3.7 van het rechtspositiebesluit de mogelijkheden zijn. Niet alleen raadsleden maar ook commissieleden, de wethouder en de burgemeester met een beperking kunnen zich voor ondersteuning beroepen op dit artikel.

Vergoeding

Uit het pilotproject is duidelijk naar voren gekomen dat raadsleden met een beperking gemiddeld acht uur per week ondersteuning nodig hebben. In de circulaire wordt uitgelegd wat het uitgangspunt is voor het krijgen van een maandelijkse vergoeding van de gemeente. Tevens is het ook mogelijk om maatwerk aan te brengen: voor raads- en commissieleden met een beperking die meer of minder uren per week nodig hebben, moet een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd worden. Raadsleden kunnen dan niet terecht bij het UWV, maar bij een bureau uit de vrije sector.

Actieplan

De vergoeding voor lokale ambtsdragers is slechts een van de acties waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert om inwoners met een beperking te stimuleren politiek actief te worden in de lokale politiek. Voor meer informatie, zie deze link. Ook is er een aanjaagteam om inwoners met een beperking te stimuleren politiek actief te worden.

Meer informatie

Lees hier de Circulaire gemeenten (Vergoeding) Ondersteuner decentrale politieke ambtsdragers met een beperking.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Altijd op de hoogte blijven?