‘Streep door stapeling eigen bijdragen WMO’

De formerende partijen zetten een streep door de stapeling van de eigen bijdragen die veel mensen moeten betalen voor Wmo-ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, maaltijdenservice, een traplift en een rolstoel.

De formerende partijen gaan voor dit soort ondersteuning een soort Netflix-tarief invoeren, melden bronnen aan de De Telegraaf.

Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen die steun van hun gemeente. De gemeente mag daarvoor eigen bijdrages vragen. Het zijn relatief kleine bedragen, maar ze kunnen hoog oplopen als van meerdere diensten gebruik wordt gemaakt.

Netflix-tarief
De formerende partijen willen volgens bronnen nu één vast tarief invoeren van enkele tientjes per drie maanden. Het werkt net zoals Netflix. Bij deze dienst maakt het niet uit hoeveel films of series iemand via Netflix kijkt; maandelijks wordt één vast bedrag betaald. Bij de Wmo werkt dat straks ook zo. Er wordt een abonnementstarief ingevoerd en daarvoor kan de abonnee alle Wmo-ondersteuning krijgen die er nodig is.

Dat abonnementstarief wordt inkomensonafhankelijk, wordt gemeld. Nu is dat in de meeste gemeenten nog andersom. Het Rijk zou er jaarlijks zo’n 50 tot 100 miljoen euro aan moeten bijdragen.

Eigen risico
De formerende partijen bevriezen, zoals eerder al werd vermoed, het eigen risico in de zorgverzekering voor de gehele kabinetsperiode. De aankomende jaren blijft dit dus steken op 385 euro. Zonder ingrijpen zou het in 2018 al naar 400 euro zijn gegroeid. Wel mag de basispremie omhoog. Dus ook na 2018 mag het verder stijgen.

(Bron: Telegraaf)

Geef een reactie