Steeds meer gemeenten voeren inkomenstoets Wmo in

Foto door pascalhelmer via Pixabay

Hoewel nog niet duidelijk is of minister De Jonge (VWS) een streep gaat zetten door de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp, voeren steeds meer gemeenten deze in. Zij gooien de kont tegen de krib, omdat het rijk blijft weigeren hen volledig te compenseren voor de extra kosten die gemeenten sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief maken. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Zo gaan nu ook Midden-Groningen en Woerden het inkomen meewegen bij de beoordeling van een aanvraag. Naast de oplopende kosten zijn ook personeelsproblemen bij aanbieders van huishoudelijke hulp voor het college van Woerden reden om deze ‘omstreden maatregel’ (inkomenstoets, red.) in te voeren.

Forse stijging
Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief zijn de kosten in Woerden voor huishoudelijke hulp met veertig procent gestegen. Uit de meest recente landelijke Monitor abonnementstarief Wmo blijkt opnieuw dat de stijging vooral zit bij inwoners met midden- en hoge inkomens. Hoewel minister De Jonge en gemeentekoepel VNG in gesprek zijn over de effecten van het Wmo-abonnementstarief, worden besluiten over eventuele aanpassingen aan een nieuw kabinet overgelaten. Het college van Woerden verwacht niet dat er in 2022 al iets wijzigt.

Wachtlijst
Daarom wil het begin volgend jaar het inkomen mee gaan wegen. Nu al wordt een moreel beroep gedaan op aanvragers om af te zien van huishoudelijke hulp via de Wmo, als ze een hulp zelf kunnen betalen. Daarnaast gaat de gemeente met een wachtlijst werken. Alleen bij urgente situaties worden inwoners direct doorverwezen naar aanbieders. “Als we niet gaan beoordelen op urgentie lopen we het risico dat de meest kwetsbare inwoners, die dringend huishoudelijke hulp hebben, die hulp niet ontvangen”, schrijft het college aan de raad.

Bijna alle aanbieders in Woerden hebben vanwege personeelstekorten begin oktober een cliëntenstop ingevoerd. Inwoners zonder urgentie komen op de wachtlijst. Ook Amsterdam werkt met wachtlijsten, die inmiddels fors zijn opgelopen.

Lees het volledige artikel via de website van Binnenlands Bestuur.

(Bron: website van Binnenlands Bestuur)

Geef een reactie