Speeltuinbende XL laat kinderen met en zonder handicap samenspelen

Kinderen met en zonder beperking leren samen spelen dankzij Speeltuinbende XL. Foto door Bertil van Beek.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind constateert dat het sociale speelaspect voor kinderen met een handicap achterblijft bij fysiek toegankelijke speeltuinen. De stichting signaleert dat kinderen met een handicap zich vaak niet welkom voelen in de speeltuin in de buurt, omdat zij bijvoorbeeld worden aangestaard. Dit zorgt voor een hoge drempel om er te gaan spelen, ondanks dat de speeltuin toegankelijk is voor hen. Met als resultaat dat ouders speeltuinen vermijden, kinderen met een beperking eenzaam blijven en geen vriendjes in de buurt kunnen maken. Om deze reden lanceert het Gehandicapte Kind met aanvang van het buitenspeelseizoen het initiatief ‘Speeltuinbende XL’, dat zich naast het fysiek toegankelijk maken van speeltuinen volledig focust op het verlagen van sociale drempels.

Binnen dit project zorgt het Gehandicapte Kind voor kennis, de hulpmiddelen en de cultuur die nodig zijn om kinderen met en zonder handicap samen te brengen in de speeltuin.

Oprichten of aansluiten
Stichting het Gehandicapte Kind enthousiasmeert ouders, speeltuinen en gemeentes om in hun eigen omgeving met elkaar in actie te komen en lokale Speeltuinbendes op te richten. Kinderen met en zonder handicap kunnen zich aansluiten bij een Speeltuinbende in de buurt en leren dan hoe zij samen kunnen spelen. De stichting stelt hiertoe Samenspeelkisten vol inclusieve spelletjes ter beschikking en organiseert landelijke en lokale activiteiten zoals Samenspeelmiddagen.

Daarnaast wordt er komend jaar een interactief online platform gelanceerd waar gezinnen met elkaar speelafspraken kunnen maken. Vandaag organiseert de eerste lokale Speeltuinbende een Samenspeeldag met de nieuwe Samenspeelkist vol inclusieve spelletjes in Barneveld.

Inclusieve speelcultuur
Projectleider en Speeltuinbendeleider Cerunne Bouts licht toe: “Gezinnen waarvan tenminste een kind een beperking heeft, ervaren vaak een hoge sociale en emotionele drempel om naar een speeltuin te gaan. Zelfs als deze fysiek toegankelijk is met goede speeltoestellen. Het is van groot belang dat we nu ook aandacht gaan besteden aan het sociale aspect en kinderen met en zonder beperking leren samenspelen. Hiervoor bieden wij handvatten zoals het faciliteren van een Samenspeelkist vol met spelletjes, organiseren wij Samenspeelmiddagen en komt er een interactief online platform. Maar, dit kunnen wij niet alleen. Daarom roep ik gezinnen, speeltuinen en gemeentes op om zich aan te sluiten bij de Speeltuinbende. Zodat er straks in elke gemeente ten minste één inclusieve speelplek is waar kinderen met en zonder handicap kunnen samenspelen.”

Eerste lokale Speeltuinbende in Nederland
Vandaag ontvangt Miranda Leeuwis, moeder van een dochter met een meervoudige handicap, de eerste Samenspeelkist voor haar lokale Speeltuinbende in Barneveld: “Inclusief spelen betekent ook dat kinderen met een beperking zich overal welkom voelen en dat zij naar vermogen mee mogen en kunnen doen. Vandaag ontvang ik de eerste Samenspeelkist die ons daarbij gaat helpen. Wij organiseren in Barneveld de eerste Samenspeeldag met deze doos vol spelletjes, zoals een regenboogparachute met balletjes en een bowlingspel. Naast dat ik hoop dat meer gezinnen met kinderen met en zonder beperking zich aansluiten bij onze Speeltuinbende, hoop ik dat er ook op meer plekken in Nederland lokale Speeltuinbendes opgericht worden. Wij zijn met dit initiatief de oplossing om kinderen met en zonder beperking samen te leren spelen en creëren écht inclusieve speelplekken en volop speelplezier voor iedereen.”

Speeltuinbende (XL)
De Speeltuinbende is een bestaand project van het Gehandicapte Kind. De afgelopen 10 jaar hebben 550 gezinnen zich verbonden door speeltuinen in heel Nederland te controleren en te adviseren over hoe deze fysiek toegankelijk gemaakt kunnen worden. Nu is de Speeltuinbende uitgebreid met de XL-versie om de sociale speelcultuur te verbeteren, door het introduceren van Samenspeelkisten en Samenspeelmiddagen. Met spelletjes voor de kinderen, maar ook workshops waarin ouders leren hoe ze samen spelen kunnen stimuleren in hun eigen buurt. De ambitie is dat er over drie jaar 100 lokale Speeltuinbendes zijn met in totaal 2.500 aangesloten gezinnen. Kinderen met en zonder handicap kunnen zich aansluiten bij een Speeltuinbende in de buurt en leren dan hoe zij samen kunnen spelen.

(Bron: het Gehandicapte Kind)

Geef een reactie