Seks als mensenrecht

Foto door Barbara Bonanno via Pixabay

De combinatie handicap en seksualiteit lijkt anno 2019 nog altijd een taboe-onderwerp. Dit uit zich in het ontbreken van beleid dat seksualiteit van mensen met beperkingen serieus neemt. Afgelopen april kwamen Nederlandse belangenbehartigers en professionals bijeen om daar verandering in te brengen. Twee van de organisatoren, schrijfster Jacqueline Kool en wetenschapper Julia Bahner, leggen uit waarom dat hoognodig is.

Het ontbreken van beleid omtrent seksualiteit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld professionals en beleidsmakers in de gehandicaptenzorg niet weten hoe ze dit onderwerp adequaat moeten benaderen en het dus graag met stilzwijgen omringen, tenzij de ander er nadrukkelijk naar vraagt. Ook binnen de belangenbehartigingsbeweging zie je dat seksualiteit weinig aandacht krijgt en andere onderwerpen – zoals arbeid en toegankelijkheid – voorrang hebben. Wie ‘seksualiteit’ intypt in de zoekbalk op de website van Ieder(in) krijgt nul hits.

Burgerrecht
In het dagelijks leven betekent dit dat mensen met beperkingen minder of geen toegang hebben tot allerlei aspecten die met seks te maken hebben. Ze zijn regelmatig minder goed geïnformeerd, krijgen minder educatie, het ontbreekt hun niet zelden aan privacy en faciliteiten om hun seksualiteit te ontdekken, en het vinden van een positieve seksuele identiteit is vaak een eenzame zoektocht.
Wanneer een handicap je verhindert om te masturberen, als je nauwelijks participeert in de samenleving en weinig potentiële liefdespartners ontmoet, als bordeelbezoek onbetaalbaar is omdat je nu eenmaal meer tijd nodig hebt voor aan- en uitkleden, of als de SOA-poli niet toegankelijk is, moet je dan maar accepteren dat seks een luxe is die je je niet kunt veroorloven? Maar hoe zit het dan met het basale burgerrecht op ‘fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit’, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat in 2015 formuleerde? De WHO richt zich niet alleen op kwetsbaarheid en bescherming rond seksualiteit, maar evengoed op de ontwikkeling van positieve sekservaringen.

Meer lezen?
Je kunt het juninummer (editie 3/2019) hier bestellen. Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van automatische toezending van elke editie, kan natuurlijk beter een abonnement nemen. Je bent al abonnee vanaf € 19,99 per jaar.

Geef een reactie