Ruim honderd klachten over toegankelijkheid stemmen

Foto via Flickr/Sebastiaan ter Burg

Wel willen stemmen, maar met de rolstoel het stemhokje niet in kunnen: zomaar een van de 110 klachten die na de verkiezingen zijn binnengekomen bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen, van het College voor de Rechten van de Mens. Het meest genoemde obstakel voor mensen met een beperking bleek het stembiljet, maar ook in het stemhokje gingen er dingen mis.

Sinds vorige zomer is een VN-verdrag over mensen met een handicap van kracht, waarin zelfstandig stemmen voor iedereen centraal staat.

Problemen
Dit keer vonden mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking het stembiljet te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar, door de kleine letters. Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort of was het schrijfplankje te hoog of te ondiep. Veel vragen gingen ook over de hulp in het stemhokje voor blinden en slechtzienden.

Geen hulp
In tegenstelling tot lichamelijk gehandicapten mogen mensen met een verstandelijke beperking geen hulp krijgen in het stemhokje. Mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders meldden bij het college dat hierdoor veel van hen niet zijn gaan stemmen.

Soms bleken medewerkers van stembureaus niet goed op de hoogte van de regels voor het stemmen door mensen met een beperking. Zo zijn er situaties gemeld waarin medewerkers niet wisten dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen kiezen wie hen helpt. Andere melders zijn juist positief over stembureaumedewerkers en prijzen hun behulpzaamheid.

Het college doet onderzoek naar de omvang van de problemen.

(Bron: AD)

Geef een reactie