Relatief sterke stijging ‘rijken’ met huishoudelijke hulp

Foto door pascalhelmer via Pixabay

Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste zes maanden van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS. In januari is het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ingevoerd.

Over de hele linie is sprake van een stijging van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Ruim een miljoen mensen maakten de eerste helft van dit jaar gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. De grootste groei is te zien bij het aantal Wmo-cliënten met hulp bij het huishouden. Dat steeg met acht procent.

Inkomensonafhankelijk
Het CBS constateert dat er een relatief sterke stijging is van het gebruik van hulp bij het huishouden bij inkomens vanaf 40.000 euro of meer (37,6 procent) en middeninkomens (20.000-40.000 euro; 16,9 procent). Of dit te maken heeft met de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief kan het CBS niet zeggen. “Dat hebben we niet onderzocht. Dan zou je mensen moeten enquêteren en vragen of ze vanwege die verlaging van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp via de Wmo hebben aangevraagd. Dat hebben we niet gedaan”, aldus een woordvoerder van het CBS. Bij de lage inkomens (tot 20.000 euro) is sprake van een stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp in de eerste helft van 2019 met 3,2 procent.

Aanzuigende werking
Sinds 1 januari geldt voor Wmo-maatwerkvoorzieningen het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is afgeschaft. Vanaf 2020 wordt het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen ingevoerd. Gemeenten waren fel gekant tegen de invoering ervan omdat ze vreesden dat vooral mensen met een midden- en hoog inkomen voor met name de huishoudelijke hulp bij de gemeenten zouden aankloppen. De jongste CBS-cijfers lijken deze vrees te bevestigen.

Beeld via CBS

Ondersteuning thuis
Ook bij andere maatwerkvoorzieningen dan huishoudelijke hulp is een stijging te zien van het aantal Wmo-cliënten met een midden- of hoog inkomen. Bij verblijf en opvang is bij inkomens vanaf 40.000 euro een stijging te zien van 12,4 procent en bij middeninkomens een stijging van 16,9 procent. Voor ondersteuning thuis klopten 8,8 procent meer mensen met een hoog inkomen aan bij de gemeente, en 7,8 procent van mensen met een middeninkomen. Ook mensen met een laag inkomen deden weliswaar vaker een beroep op de gemeente dan in de eerste helft van 2018, maar relatief veel minder vaak dan mensen met midden- en hogere inkomens.

Gestage stijging
Sinds 2016, het moment waarop het CBS gegevens over Wmo-maatwerkvoorzieningen is gaan bijhouden, stijgt het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening gestaag. In 2016 stond de teller op 966.000 mensen, nu op 1.053.615 mensen. Twee derde van de Wmo-cliënten (65 procent) maakt gebruik van hulpmiddelen en diensten zoals een rolstoel, een woningaanpassing of een vervoersdienst. Iets meer dan een derde (36 procent) ontvangt hulp bij het huishouden. 27 procent krijgt ondersteuning thuis, waaronder dagbesteding en persoonlijke verzorging valt. Vier procent van de Wmo-cliënten maakt gebruik van verblijf en opvang, zoals beschermd wonen.

Compensatie
Wethouder John Janson (Wmo) van Krimpen aan den IJssel heeft deze week per brief aan minister De Jonge (VWS) verzocht om een ‘passende compensatie’ voor de groeiende Wmo-kosten. De invoering van Wmo-abonnementstarief kost de gemeente dit jaar naar schatting zes tot zeven ton. Ook de VNG heeft deze week de noodklok geluid. De gemeentekoepel heeft berekend dat de gemeentelijke Wmo-uitgaven de komende vijf jaar naar verwachting met jaarlijks zeven procent stijgen. Zij pleit voor een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo. De gemeentekoepel vreest voor gigantische tekorten op de Wmo als niet tijdig wordt ingegrepen.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Geef een reactie