Regeling Sportakkoord verruimd voor inclusieve speeltuinen

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Foto door Simon via Pixabay

Voor het overige is de regeling ongewijzigd. Dat betekent onder meer dat het geld voor 1 januari 2024 besteed en verantwoord moet zijn.

Speeltuin toegankelijk voor kinderen met beperking
De wijziging komt voort uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ waarin extra budget beschikbaar is gesteld voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. Binnen deze wijziging wordt extra aandacht gevraagd voor het realiseren van (meer) inclusieve speeltuinen. Inclusief betekent in dit geval dat de speeltuin toegankelijk wordt gemaakt voor alle kinderen in de buurt, ook kinderen die een beperking hebben. Het creëren van een omgeving die uitnodigt tot buitenspelen maakt onderdeel uit van het Sportakkoord.

De volledige Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022 is te vinden op de Wettenbank Overheid.

Meer lezen over aangepast sporten en toegankelijke speeltuinen? Neem nu een voordelig abonnement op Support Magazine:

(Bron: VNG)

Geef een reactie