Regeerakkoord 2017: minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein

Mark Rutte. Foto via Rijksoverheid, door Arenda Oomen

Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet.

Dit zijn enkele belangrijke maatregelen in de zorg binnen het sociaal domein die in het regeerakkoord staan:

Wmo: ruimte voor maatwerk
Het kabinet Rutte-III wil de knelpunten in de Wmo gaan aanpakken en meer ruimte geven voor maatwerk. Ook staat in het regeerakkoord de eerder uitgelekte maatregel van een abonnementstarief voor de Wmo van 17,50 euro per vier weken. Daarmee hoopt het nieuwe kabinet uitvoeringskosten en administratieve uitgaven in het kader van de Wmo te drukken. Het Gemeentefonds ontvangt in de komende kabinetsperiode 145 miljoen euro om vereenvoudiging van de regels en verlaging van de kosten te realiseren.

Mantelzorg en beschermd wonen: minder regeltjes, meer ondersteuning
De rijksoverheid wil verdere afspraken met gemeenten gaan maken over de ondersteuning van mantelzorgers. Daarbij komen onder meer de onderwerpen respijtzorg, dagopvang en communicatie aan bod. Ook wil de regering de bureaucratische lasten en het oerwoud aan regeltjes voor mantelzorgers te lijf gaan. Daarvoor worden met gemeenten, mantelzorgers en vrijwilligers zogenoemde schrapsessies georganiseerd. De regering zet in de komende kabinetsperiode 55 miljoen euro opzij voor het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Met gemeenten en zorgkantoren (die verantwoordelijk zijn voor die voorziening) wordt gekeken hoe die verbeterd kan worden. In de jaren na Rutte-III blijft jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wat de zorg voor Nederlanders met een psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problematiek betreft, kondigt de nieuwe coalitie een voorstel voor de organisatie en financiering van het beschermd wonen aan. Dat voorstel wordt gebaseerd op het rapport-Dannenberg uit 2015. Daarin wordt gepleit voor samenwerking tussen gemeenten en andere partijen om voldoende gepast deze doelgroep te realiseren.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

  1 comment for “Regeerakkoord 2017: minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein

  1. Francine Sterkenberg
    12 oktober 2017 at 13:27

    145 miljoen euro uitgeven om verlaging van de kosten te realiseren? Eh… kan iemand me even helpen?

Geef een reactie