Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen

Foto door Steve Buissinne from Pixabay

Om problemen met hulpmiddelen zoals die er nu zijn écht aan te pakken, is een landelijk verbeterplan nodig. Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Wij Staan Op!, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer die de belangenorganisaties gezamenlijk hebben verstuurd.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat deze week weten naar oplossingen te zoeken en heeft naar aanleiding van een tv-uitzending van Kassa over dit onderwerp een Actieteam opgericht. Dit team, bestaand uit hulpmiddelenleveranciers, het ministerie en gemeenten, moet de problemen gaan oplossen die mensen nu hebben met hun hulpmiddelen.

Structurele maatregelen
Ieder(in) vindt het goed dat het ministerie problemen serieus wil aanpakken, maar blijft kritisch. De klachten moeten niet alleen worden verzameld via het Actieteam, maar vooral ook opgelost worden. En met enkel het oplossen van bestaande klachten op korte termijn, zijn we er niet. Er moeten structurele maatregelen getroffen worden en snel. Daarom stuurt Ieder(in) een brief aan de Tweede Kamer. Daarin worden voor het einde van het jaar concrete maatregelen en een landelijk verbeterplan geëist.

Uitzending Kassa
Consumentenprogramma Kassa (BNN-VARA) besteedde zaterdag 12 oktober uitgebreid aandacht aan alle problemen met hulpmiddelen. In het programma van 21 september riep Ieder(in) directeur Illya Soffer minister De Jonge (VWS) op om het nú te regelen. Deze uitzending had zoveel en zulke schrijnende reacties, dat de redactie besloot een volledige uitzending aan de problematiek te weiden. Onder de noemer ‘#regelhet’ presenteerde Kassa een zwartboek met een selectie van 100 van de bijna 900 meldingen uit hun enquête. Dit zwartboek laat opnieuw zien dat mensen vaak maanden moeten wachten op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn.

Lees hier de brief die aan de Tweede Kamer is verstuurd. (pdf)

(Bron: Iederin)

Geef een reactie