Overheid laat eigen quotum werknemers met arbeidshandicap varen

Tamara van Ark. Foto via Rijksoverheid.

De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Mensen met een beperking die een baan krijgen bij een bedrijf, tellen voortaan ook mee voor het quotum dat de overheid zich had opgelegd, als het aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) ligt. De gezamenlijke doelstelling blijft wel overeind, benadrukt ze, en de overheid mag niet achteroverleunen.

Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om mensen met een arbeidshandicap aan een gewone baan te helpen, nu haar plan om werkgevers hen voortaan minder te laten uitbetalen is gesneuveld. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 mensen met een arbeidshandicap aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen. De overheid faalt op dat vlak al jaren, terwijl bedrijven wel doen wat ze hebben afgesproken.

Eén quotum
De staatssecretaris wil de twee quota nu samenvoegen. Ze zegt te willen voorkomen dat de overheid uitbesteed werk dat door mensen met een beperking wordt gedaan weer in eigen hand neemt om maar aan de afspraak te voldoen, in plaats van zich te richten op het scheppen van nieuwe banen. Dat zou per saldo alleen maar banen voor mensen met een arbeidshandicap kosten, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De overheid helpt dan geen mensen met een beperking aan een baan, maar kaapt ze weg uit het bedrijfsleven.

Om dat te voorkomen, wilde Van Ark aanvankelijk niet langer kijken naar de aanstelling van een persoon met een arbeidshandicap, maar naar zijn werkplek. Ze wilde zo regelen dat iemand met een beperking die bijvoorbeeld voor een cateraar een opdracht op een ministerie uitvoert, voor het overheidsquotum meetelt. Maar dat bleek veel te ingewikkeld.

Strengere afspraken
De linkse oppositie vreest dat de overheid door de nieuwe opzet gemakkelijk wegkomt. Maar de nieuwe werkwijze “ontslaat overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden”, schrijft de staatssecretaris. Ze gaat daarom strengere afspraken maken met overheidswerkgevers. Voor de Tweede Kamer zich in november buigt over de begroting van haar ministerie werkt ze uit hoe ze wil zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om werknemers met een arbeidshandicap te werven.

(Bron: Telegraaf)

  3 comments for “Overheid laat eigen quotum werknemers met arbeidshandicap varen

 1. Anne Marie
  9 oktober 2018 at 16:32

  Jammer dat de overheid zo onbetrouwbaar is. Zelfs die laat ons in de steek!

 2. Henk Fiering
  12 oktober 2018 at 18:12

  Zo kan je “het probleem”ook oplossen Tamara van Ark,knap gevonden hoor…..
  Slaap lekker vannacht.

 3. Abco Blok
  14 oktober 2018 at 21:45

  De overheid laat zich weer eens van haar eerlijkste kant zien. “wij vinden dat anderen zich moeten inspannen en wij leveren wel commentaar” lijkt hun mantra te worden. Waar men goed in lijkt te zijn is in het bedenken van dure thermen waar geen hond op zit te wachten. Moet je zelf eens even niet je afspraak nakomen bij de belastingdienst of bij het UWV, dan weet men je wel te vinden en af te dwingen wat afgesproken is.

Geef een reactie