Overgangsregeling veilig vervoer rolstoelgebruikers verlengd tot eind 2021

Foto via Flickr/Kecko

De overgangsregeling van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Het is de tweede keer dat de huidige omstandigheden voor zo’n verlenging zorgen en in 2019 werd daar om andere redenen ook al eens voor gekozen.

De tijd die resteert tot en met het einde van 2021 wordt door de partijen die zijn betrokken bij het veilig vervoer van rolstoelinzittenden gebruikt voor de implementatie en verduidelijking van de overgangsregeling. “Het doel is en blijft duidelijkheid te verschaffen voor de rolstoelinzittende en chauffeur”, zegt Sociaal Fonds Mobiliteit daarover.

Forse vertraging
De gesprekken voor het uitwerken van de overgangsregeling hebben door de coronacrisis forse vertraging opgelopen. “De tijd die door deze verlenging beschikbaar komt, zal tevens gebruikt worden om met andere stakeholders in gesprek te gaan over invullingsvoorwaarden voor de overgangsregeling. Hierbij wordt ingezet op een oplossing voor de mensen die nu een rolstoel zonder haaksymbolen hebben.”

De betrokken partijen willen dat deze mensen veilig vervoerd kunnen blijven worden en dat dit voor de chauffeur duidelijk herkenbaar is. De chauffeur blijft juridisch weliswaar aansprakelijk, maar hij of zij kan zich beroepen op het feit dat hij op basis van de Code VVR heeft gehandeld en daar ook op mag vertrouwen.

Support Magazine editie 6-2020 en 1-2021 over Code VVR
Omdat er veel vraagtekens zijn bij lezers over de uitvoering van de Code VVR zullen we in de volgende editie (verschijning 11 december 2020) en editie 1 van 2021 aandacht besteden aan de Code VVR. Niets missen? Bestel hier een abonnement.

(Bron: TaxiPro)

Geef een reactie