Overgangsregeling code vervoer rolstoelgebruikers nogmaals verlengd

Foto via Flickr/Kecko

De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR) is verlengd tot 1 januari 2021. Dit met oog op de coronacrisis waardoor gesprekken met betrokkenen (o.a. leveranciers van rolstoelen en taxibedrijven) lastiger zijn.

De overgangsperiode is bedoeld om praktische zaken uit te werken, met als doel de toepasbaarheid van de code zo praktisch en breed mogelijk te houden. Door leveranciers van rolstoelen en taxibedrijven is al veel aandacht besteed aan het op orde brengen van rolstoelen waarmee inzittenden vervoerd worden.

Vernieuwde code
Het uitgangspunt van de Code VVR is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Dergelijke rolstoelen zijn voorzien van het het haaksymbool. De nieuwe code werd in oktober 2017 van kracht, is beknopter dan voorheen en sluit aan op ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Positief
Ieder(in), Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland zijn blij met de verlenging. Nu is er gelegenheid om de code volledig passend te maken voor mensen die gebruik maken van rolstoelvervoer.

(Bron: VNG)

  1 comment for “Overgangsregeling code vervoer rolstoelgebruikers nogmaals verlengd

Geef een reactie