Ov-protocol onduidelijk en ontoegankelijk voor reizigers met beperking

Foto via NS

Als je vanaf 1 juni met de trein, bus, tram of metro reist, gelden er een aantal regels om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Die zijn vandaag gepresenteerd in een protocol. Het protocol laat mensen met een beperking met veel vragen zitten, klaagt Ieder(in).

De organisatie, die zich inzet voor de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte, is niet betrokken geweest bij het opstellen van het protocol, maar heeft wel in een vroeg stadium haar zorgen gedeeld.

Onduidelijke communicatie
Ieder(in)-beleidsmedewerker Martin Boerjan legt uit dat de communicatie rond het protocol en de gevolgen ervan voor de toegankelijkheid onduidelijk zijn. “De stickers en lijnen waarmee beschikbare plaatsen en looproutes worden aangegeven, zijn zinloos voor mensen met een visuele beperking”, geeft hij als voorbeeld van de onduidelijke communicatie.

Reisassistentie
“Ook geven lang niet alle vervoerders aan wat er gebeurt met reisassistentie waar sommige gehandicapten van afhankelijk zijn. Daarnaast is niet duidelijk wat er met de rolstoelplekken gebeurt”, aldus Boerjan.

In het protocol het volgende opgenomen: “Het protocol is van toepassing op elke reiziger, dus ook de reiziger met een beperking. Voor deze laatste doelgroep zal de impact de komende periode nader in beeld worden gebracht en waar nodig zullen aanvullende maatregelen worden overwogen om de toegankelijkheid van het OV op peil te houden.”

Bekijk hier het protocol.

(Bron: RTL Nieuws/Iederin)

Geef een reactie