Oproep aan Zuid-Hollandse gemeenteraden voor toegankelijke bushaltes

Toegang-bus-ArnhemHet Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland roept gemeenten in Zuid-Holland op om bushaltes toegankelijk te maken met verhoogde perrons en geleidelijnen. Hierdoor wordt het reizen per bus gemakkelijker voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten, of voor blinden of slechtzienden.

In een derde van de Zuid-Hollandse gemeenten is minder dan 25% van de bushaltes toegankelijk. Zederik spant daarbij de kroon; in deze kleine gemeente is slechts 3% van de bushaltes toegankelijk voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking. Ook Rotterdam scoort ondermaats. In de grootste gemeente van Zuid-Holland is slechts 23% van de bushaltes toegankelijk.

De ontoegankelijkheid van bushaltes beknot de vrijheid van mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking. Het is slecht voor hun zelfbeeld en beperkt hun mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij. Bovendien vergroot dit de kosten voor aangepast vervoer.

Brief
Het Provinciaal Platform Mobiliteit heeft daarom een brief gestuurd aan de raadsleden van twintig gemeenten in Zuid-Holland. Zij hoopt dat het de gemeenten aanzet om de toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland verstrekken hiervoor subsidie.

Door het toegankelijk maken van bushaltes geven gemeenten uitvoering aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag is in juli officieel in werking getreden in Nederland. Het verdrag geeft mensen met een beperking evenveel rechten als ieder ander.

Platforms
Het Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland bestaat uit belangenbehartigers uit Zuid-Holland die zich onder andere inzetten voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Het platform werkt hierin samen met lokale gehandicaptenplatforms en ouderenbonden.

Geef een reactie