Voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte is het tegenwoordig bijna onmogelijk een passende en toegankelijke woning te vinden. De woningnood onder deze groep neemt steeds meer toe. Daarom vraagt Ieder(in) samen met Per Saldo en de jongeren van JongPit aan de Tweede Kamerleden om tijdens de behandeling van de Woonbegroting, bij de minister te pleiten voor een inhaalslag in de bouw van toegankelijke woningen en woonvormen met zorg.

Groot tekort aan toegankelijke woningen

Het VN-verdrag Handicap, dat door Nederland in 2016 is geratificeerd, stelt dat mensen met een handicap het gelijke recht hebben om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen. Maar door het grote tekort aan toegankelijke woningen en geschikte woonvormen staan woningzoekenden met een beperking of chronische ziekte op grote achterstand.

Geen woningaanbod

Uit onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond blijkt dat er bijna geen woningaanbod is voor jongeren met een beperking of voor gezinnen, waarvan een kind of één van de ouders een beperking heeft.

Ik ben jong met een beperking en woon noodgedwongen nog bij mijn ouders, omdat hier geen aanbod is voor jongeren met een beperking/zorgvraag. Alleen voor senioren is dit beschikbaar.

Ik ben moeder van twee kinderen en heb een dwarslaesie. Het is niet te doen om een geschikte woning te vinden die ruim genoeg is voor mij en de kinderen.

Het is daarom noodzakelijk dat er meer toegankelijke woningen en woonvormen met zorg voor álle leeftijdsgroepen worden gebouwd.

Maak de woningbouwopgave inclusief

De drie organisaties roepen de Tweede Kamer op om de woningbouwopgave inclusief te maken door:

  • In de voorwaarden voor de woningbouwimpuls en in de regiodeals kwaliteitseisen op te nemen voor de toegankelijkheid van woningen.
  • Meer toegankelijkheidseisen landelijk vast te leggen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit, Bbl), zodat toegankelijk bouwen de norm wordt en ontoegankelijk bouwen de uitzondering.
  • Te zorgen voor de bouw van voldoende woonvormen, waar geclusterd wonen met zorg mogelijk is.

Download hier de brief van Ieder(in), Per Saldo en JongPit aan de Tweede Kamer.

(Bron: Iederin)

Altijd op de hoogte blijven?