Afgelopen twee jaar werkte het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aan een nieuwe norm voor toegankelijke gebouwen en woningen. Dit deed NEN in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het concept van de norm is nu tot 15 juli 2024 in consultatie. Naar verwachting gaat de norm in vanaf januari 2025. Dat meldt Ieder(in).

De NEN-norm Toegankelijkheid van Gebouwen is gebaseerd op een nieuwe Europese norm die komende jaren in alle lidstaten gaat gelden.  Deze Europese norm is door NEN getoetst aan de bestaande Nederlandse normen en richtlijnen voor toegankelijk bouwen (zoals het Bouwbesluit (sinds 1 januari het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)), de ITS-criteria, het IKT-keurmerk, Zicht op Ruimte, Handboek Toegankelijkheid en andere relevante bronnen).  

Normcommissie met veel betrokken partijen

De norm is opgesteld door een commissie. Ieder(in) nam deel aan deze commissie, samen met andere consumentenorganisaties, de bouwwereld, architecten, woningcorporaties en gemeenten.  

De nieuwe NEN-norm is nodig omdat de huidige wettelijke norm (het BBL) onvoldoende toegankelijkheidsnormen bevat voor toegankelijkheid van woningen en gebouwen. De nieuwe NEN-norm (NEN 9120) is in eerste instantie een vrijwillige norm, in aanvulling op het BBL. Ieder(in) wil wel dat deze norm wettelijk verplicht wordt. Daar gaan we ons voor inzetten als de norm definitief vastgesteld is.

Conceptnorm nu in consultatie

De conceptnorm is nu in consultatie en loopt tot 15 juli 2024. Daarna worden alle reacties behandeld en verwerkt door de normcommissie. De normcommissie streeft er naar de norm per 1-1-2025 in te laten gaan. 

Het is een technisch ingewikkeld en omvangrijk stuk, dus het vraagt technische kennis om dit te lezen en er commentaar op te geven. Vorig jaar hebben diverse leden en mensen vanuit het netwerk van Ieder(in) aangegeven op de consultatie te willen reageren. Zij hebben alle stukken daarvoor eind april ontvangen. 

Wil je de norm lezen of reageren op de consultatie? Ga dan naar de pagina prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen op nen.nl 

Omdat de consultatiewebsite van de NEN niet toegankelijk is, heeft NEN ook een versie gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Mocht je daar gebruik van willen maken dan kun je mailen naar toegankelijkheid@nen.nl.

Toegankelijkheid van de norm

Als de norm eenmaal definitief is gemaakt dan verschijnt naast de versie voor professionals ook een publieksversie (onder meer te gebruiken door belangenbehartigers) en een samenvatting in begrijpelijke taal. 

Bron: Ieder(in)

Altijd op de hoogte blijven?