Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg vanwege coronavirus

Het kabinet maakte maandagavond bekend dat de sector gehandicaptenzorg een bezoekersregeling heeft vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt ook de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. De landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt.

Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsector in acht genomen. Binnen de sector bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt gelaten voor lokaal maatwerk.

‘Essentieel belang’
De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één uur mag ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Zorgorganisaties bepalen of bezoekers binnen mogen op de locatie. Als ergens corona wordt geconstateerd, geldt een volledig bezoekverbod.

Andere manieren
Er wordt ingezet op begrijpelijke, eenvoudige communicatie over de bezoekersregeling. Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen. Zorgverleners en anderen zullen uiteraard begrip tonen voor het handelen en de emotionele uitlatingen van cliënten gezien de bijzondere crisissituatie waar we mee te maken hebben.

(Bron: Ministerie van VWS)

Geef een reactie