Niets Over Ons Zonder Ons organiseert gratis online trainingen en masterclasses over (lokale) inclusie

Foto door Anna Shvets via Pexels

Wil je aan de slag met toegankelijkheid en rechten van mensen met een beperking in jouw gemeente? Kijk op de website van Niets Over Ons Zonder Ons (NOOZO) voor gratis trainingen en masterclasses voor ervaringsdeskundigen. Ook ambtenaren en lokale ondernemers zijn van harte welkom.

Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Deze verplichting komt voort uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap. De Lokale Inclusie Agenda laat zien hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving, op alle terreinen. Toch heeft nog niet elke gemeente dit geregeld. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de deur is het een goed moment om hierover het gesprek met jouw gemeente aan te gaan. NOOZO helpt je hiermee op weg.

Basistraining
Wil je meer leren over het VN-verdrag Handicap? En hoe je het verdrag kunt gebruiken in gesprek met je gemeente? Volg dan de gratis online basistraining van NOOZO. Deze training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel en is verspreid over twee dagen. Daarnaast ga je met een medecursist aan de slag met een opdracht. De training wordt gegeven via Zoom, voor maximaal 32 personen. Zo krijgt iedereen voldoende ruimte om eigen ervaringen uit de praktijk te delen. Lees in de agenda van NOOZO verder voor meer informatie, data en inschrijven.

Masterclasses
Weet je al veel over het VN-Verdrag of heb je al een keer een basistraining gevolgd? Dan kun je je ook inschrijven voor een Masterclass. Je gaat dan in gesprek met andere ervaringsdeskundigen en gemeenteambtenaren die zich bezig houden met inclusie. De masterclasses zijn zowel als reeks als los van elkaar te volgen. Ze worden gehouden via het programma Microsoft Teams. Het aanmeldformulier vind je hier.

Masterclass 1 op donderdag 8 april van 15.00 tot 16.30 uur
Tijdens deze masterclass kom je meer te weten over wat het sociaal model inhoudt en hoe je dit kunt gebruiken om het VN-verdrag Handicap in de praktijk te brengen. Het VN-verdrag Handicap gaat uit van het sociaal model: een beperking is persoonlijk en de handicap ontstaat vooral door de ontoegankelijkheid van de maatschappij. Bijvoorbeeld door drempels, restaurants die ontoegankelijk zijn, geen openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, informatie die voor blinden niet te lezen is. In deze visie ligt het oplossen van de handicap niet bij het individu, maar bij de maatschappij. De maatschappij staat open en luistert naar de oplossingen van ervaringsdeskundigen om zaken als toegankelijkheid te verbeteren.

Masterclass 2 op donderdag 15 april van 15.00 tot 16.30 uur
Tijdens deze masterclass kom je meer te weten over het concept van sociale marketing: hoe kun je marketingconcepten toepassen om een sociale verandering teweeg te brengen? Ook kom je meer te weten over het creëren van intrinsieke motivatie en draagvlak voor inclusie. Het VN-Verdrag Handicap heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat obstakels die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Betrokken ambtenaren en ervaringsdeskundigen zetten zich vol overtuiging in voor dit thema. Maar een inclusieve samenleving bereik je niet alleen en inclusie heeft relevantie voor alle beleidsterreinen. Het is daarom cruciaal om ook aan mensen die niet dagelijks met inclusie bezig zijn het belang ervan over te kunnen brengen.

Masterclass 3 op donderdag 22 april van 15.00 tot 16.30 uur
Tijdens deze derde masterclass ligt de focus op de samenwerking tussen gemeente en ervaringsdeskundigen bij het opstellen van een lokale inclusie agenda. ‘Niets over ons, zonder ons’: dat is het motto van het VN-verdrag Handicap, dat in 2016 in Nederland is geratificeerd. Op lokaal niveau houdt dit in dat gemeentelijk beleid dat invloed heeft op inwoners met een beperking, ook samen met deze inwoners wordt gemaakt. Maar hoe zet je zo’n samenwerking op? En als gemeente en ervaringsdeskundigen elkaar eenmaal gevonden hebben, waar begin je dan met het maken van inclusiebeleid? En hoe zorg je dat de samenwerking ook op de lange termijn standhoudt? Je krijgt antwoord op deze vragen over het samenwerken aan lokaal inclusiebeleid.

(Bron: Iederin/NOOZO)

Geef een reactie