MS Vereniging roept op tot vergoeding stamcelbehandeling

Afbeelding van Arek Socha via Pixabay

De invoering van Hematopoietische StamcelTransplantatie (HSCT) in Nederland duurt te lang. Op dit moment lopen wel een aantal studies naar stamcelbehandeling voor mensen met MS, maar de resultaten daarvan laten nog enige tijd op zich wachten. Daarom stelt MS Vereniging Nederland dat er een tijdelijke regeling moet komen voor vergoeding van HSCT voor mensen met MS in Nederland.

Deze dringende oproep doen wij aan ‘de Ronde Tafel MS’, een overleg van Zorginstituut Nederland met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, zorgverzekeraars en de Stichting Kwaliteitsregistratie MS, een vertegenwoordiging van VWS, en onze vereniging. Deze Ronde Tafel MS staat gepland voor aanstaande donderdag 22 april 2021.

Serieuze optie
Hoewel door de komst van moderne MS-remmende medicatie – zogeheten DMT’s (disease modifying therapies) – de behandeling van MS sterk is verbeterd, is er een (kleine) groep patiënten die nu nog buiten de boot valt omdat deze DMT’s bij hen onvoldoende effect hebben of omdat zij deze niet verdragen. MS Vereniging Nederland vindt dat HSCT voor deze beperkte groep patiënten op dit moment een serieuze optie is die vergoeding verdient.

HSCT
Bij Hematopoietische StamcelTransplantatie (HSCT), krijgt het afweersysteem een soort herstart. Eerst worden stamcellen uit het bloed van een patiënt geïsoleerd. Daarna krijgt de patiënt medicijnen toegediend die de ontregelde afweercellen doden (chemo- en immunotherapie). Vervolgens worden de eigen stamcellen teruggegeven aan de patiënt. Deze stamcellen vormen het nieuwe afweersysteem. De behandeling is het meest effectief bij patiënten waarbij ondanks het gebruik van DMT’s veel ontstekingen in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) ontstaan.

Onderzoek
De behandeling wordt in veel Europese landen al uitgevoerd en vergoed maar in Nederland niet. Wel wordt de behandeling in Nederland al bij onder meer kankerpatiënten uitgevoerd. Neurologen willen eerst internationaal vergelijkend onderzoek afwachten, omdat het nog niet duidelijk is voor welke groep dit effectief is en wat de risico’s van de zware ingreep zijn.

Tijdelijke regeling
De MS Vereniging zegt het belang van de studies te erkennen en zijn verheugd dat het Amsterdam UMC participeert in één van deze studies, maar “het duurt heel erg lang voordat de uitkomsten bekend zijn”, aldus Van Amstel. “Omdat we zien dat deze behandeling in het buitenland buitengewoon effectief is vinden wij het gerechtvaardigd om vooruitlopend daarop via een tijdelijke regeling de behandeling mogelijk te maken voor de beperkte groep patiënten waarbij ander behandelingen niet werken.”

(Bron: MS Vereniging Nederland/AD.nl)

Geef een reactie