Motie aangenomen over nationale strategie voor mensen met handicap

Bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Lucille Werner (CDA) met steun van Mo Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een motie ingediend, waarin het kabinet wordt gevraagd een nationale strategie te ontwikkelen om de achterstand en uitsluiting van mensen met een handicap op te heffen. Deze motie is dinsdag door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Dat meldt Ieder(in).

Ieder(in), LFB Nederland, Per Saldo, JongPIT, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland deden een oproep om deze motie te steunen en zijn blij dat deze aangenomen is.

Foto door Kampus Production, via Pexels.

Tegen achterstelling en uitsluiting
Diverse wetsevaluaties van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau, rapportages van het College voor de Rechten van de Mens en vele andere onderzoeken laten keer op keer zien dat mensen met een beperking op vele terreinen van het leven achterstelling en uitsluiting ervaren. Ieder(in) pleit al langer voor een nationale strategie om deze achterstelling op te heffen en gelijkwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken.

Ook voor wonen, inkomen, vervoer, toegankelijkheid en gelijke behandeling
De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren zijn fundamenteel en hardnekkig. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een minder goede inkomenspositie, een forse stapeling van zorgkosten, enorme moeite om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven, een tekort aan toegankelijke woningen en publieke ruimte en openbaar vervoer die niet overal toegankelijk zijn.

Mensen met een beperking en hun naasten botsen op knellende wet- en regelgeving met uitgangspunten die niet passend zijn voor mensen met een beperking. Zij krijgen vervolgens te maken met een gebrekkige uitvoering van wet- en regelgeving en niet uit te leggen verschillen tussen gemeenten.

Langetermijnplan over kabinetten en regeerperiodes heen
Bij de motie Werner c.s. gaf minister Helder aan dat er al een strategie is. Wij vermoeden dat de minister doelt op het programma Onbeperkt Meedoen. Hoewel wij dit een waardevol programma vinden, kan het wat ons betreft niet gezien worden als een meerjarige strategie. Met het Programma Onbeperkt Meedoen geeft het kabinet een impuls aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het programma heeft een looptijd van 3 jaar en zet in op samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en overheden en het vergroten van bewustwording over mensen met een beperking. Dit is belangrijk.

Een meerjarige strategie voor mensen met een beperking is echter bedoeld als een langetermijnplan (10 jaar), waarin – over kabinetten en regeerperiodes heen – resultaten, inspanningen en doelen worden beschreven en uitgewerkt, die eigen regie over zorg en ondersteuning, zelfstandig leven en gelijke deelname aan de samenleving stapsgewijs en planmatig dichterbij brengt. Knellende wet- en regelgeving wordt aangepast en gebrekkige uitvoering wordt aangepakt.

Lees hier de motie met uitslag en hier de oproep aan de Tweede Kamerleden.

Meer lezen over inclusie en toegankelijkheid? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine:

(Bron: Iederin)

  1 comment for “Motie aangenomen over nationale strategie voor mensen met handicap

Geef een reactie