Minister De Jonge stelt 55 miljoen beschikbaar voor verbetering cliëntondersteuning

Hugo de Jonge. Foto via Rijksoverheid

Minister Hugo de Jonge van VWS stelt 55 miljoen beschikbaar om onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls te geven. Het is nog onduidelijk of gemeenten ook cliëntondersteuning in de curatieve zorg moeten aanbieden. Een betrokken Nivel-onderzoeker is gematigd positief over de plannen.

Bij cliëntondersteuning voor de curatieve zorg kan gedacht worden aan het helpen van patiënten bij de voorbereiding op een consult of bij het begrijpen van een arts of het krijgen van medische hulp of een behandeling. Cliëntondersteuning voor de curatieve zorg is in het kader van de Wmo een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar gemeenten besteden hier geen of nauwelijks aandacht aan, omdat ze vinden dat het een taak is van zorgaanbieders. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel uit april. Minister De Jonge gaat hier verder over praten met gemeenten, patiënten- en cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Uit de Kamerbrief (pdf) waarin minister De Jonge omschrijft hoe de extra financiële middelen besteed gaan worden, komt niet naar voren wat het standpunt is van de minister.

Steeds breder
Cliëntondersteuning is in de loop der jaren steeds breder geworden. Alle gemeenten doen aan enige vorm van cliëntondersteuning, maar vooral op het gebied van het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan maatjes en straatcoaches. Als het gaat om cliëntondersteuning in de curatieve zorg herkennen gemeenten dat niet als hun eigen verantwoordelijkheid. “Gemeenten vragen zich af waar hun verantwoordelijkheid ophoudt”, zegt Nivel-onderzoeker en hoogleraar gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie bij de Universiteit Maastricht Jany Rademakers. “En als die dan verder gaat dan het sociale domein, richting de curatieve zorg, vinden ze ook dat ze daarbij financieel geholpen zouden moeten worden.”

Behoefte
De minister stelt nu 55 miljoen euro beschikbaar, verspreid over deze kabinetsperiode, om duidelijkheid te verschaffen over wat cliëntondersteuning is en de toegang en organisatie te verbeteren. Volgens de minister is het allereerst nodig meer inzicht te krijgen in het aanbod en de behoefte. Een onderzoek naar de behoefte is al gaande. Als het gaat om de curatieve zorg is het bijvoorbeeld de vraag of cliëntondersteuning in het ziekenhuis moet zijn of niet. En hoe staat het dan met de onafhankelijkheid?

Voorbeeldfunctie
Veertien gemeenten krijgen van de minister 2.7 miljoen euro om cliëntondersteuning te verbeteren. Het gaat volgens de minister om ‘koplopers’ die gaan werken aan meer capaciteit, meer bekendheid of hogere kwaliteit van cliëntondersteuning. Een goed idee, volgens Rademakers, omdat je daarmee voorkomt dat gemeenten het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden. “Een goed voorbeeld geeft richting aan gemeenten die nog zoekende zijn.”

Lees via de website van Zorgvisie onder andere waar de subsidie nog meer voor gebruikt zal gaan worden.

(Bron: Zorgvisie)

Geef een reactie