Minister De Jonge reageert op brief over European Disability Card

Hugo de Jonge. Foto via Rijksoverheid

Minister De Jonge heeft maandag een reactie gegeven aan de Tweede Kamer betreft een brief met vragen over de European Disability Card (EDC) en ging in op het verzoek om mogelijkheid tot aanvraag van deze kaart in Nederland.

In de commissiebrief geeft Hugo de Jonge aan dat hij de bedoelingen van de kaart positief vindt, maar de opzet lastige (grensoverschrijdende) opgaven met zich meebrengt. Daarnaast kiest Nederland voor andere prioriteiten bij de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Naar aanleiding van deze brief heeft De Jonge de visie van een aantal andere landen opnieuw gepolst. Daarbij is gebleken dat erg verschillend gedacht wordt over de toegevoegde waarde van een dergelijke kaart en dat Nederland niet alleen staat in de keuze om niet mee te doen.

Nederlandse invalshoek bij implementatie
Minister De Jonge licht in de brief nader toe wat dan wel de invalshoek van de Nederlandse overheid is bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking moeten volgens hem een vanzelfsprekendheid worden en niet afhankelijk zijn van een bewijs dat diegene een beperking heeft. De Jonge: “Het voorbeeld dat mevrouw (afzender van de brief, red.) noemt, waarbij haar diensten worden ontzegd, omdat zij de beperking van haar dochter niet volgens een voorgeschreven format kan bewijzen, is zoals het in mijn ogen juist niet moet.”

‘Tijd en energie’
Invoering van de EDC zou een grote operatie zijn, volgens Hugo de Jonge. “Zowel ten aanzien van de wettelijke verankering, als ten aanzien van het inrichten van een aanvraagprocedure (die een verhoging van de administratieve lasten tot gevolg heeft). Dat kan, maar dat vraagt tijd en energie van alle betrokkenen die in mijn ogen beter besteed kan worden aan het daadwerkelijk toegankelijker maken van Nederland.”

Voorbeeld van een European Disability Card. Foto via EUDisabilityCard.be

Over de kaart
De European Disability Card is een kaart die de toegang bevordert van mensen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding door een aantal voordelen in die sectoren te bieden. In België (een van de landen die de kaart sinds oktober 2017 wel accepteert) kunnen organisatoren zelf kiezen welke voordelen ze toekennen. Dit kan verschillen van gratis toegang of toegang met korting, een gratis audio- of videogids, (korting op) aangepaste rondleidingen, toegang tot toegankelijke en voorbehouden plaatsen, een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties, enzovoorts. De EDC is een initiatief van de Europese Commissie.

De Europese Commissie is de werking van de kaart in de deelnemende landen aan het evalueren. De resultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht.

Lees de gehele commissiebrief hier (pdf).

(Bron: Rijksoverheid)

  3 comments for “Minister De Jonge reageert op brief over European Disability Card

Geef een reactie