Minder hulp Wmo en jeugdzorg stemt tot ontevredenheid

Foto door athree23 via Pixabay

Minder hulp en te veel organisaties die niet goed samenwerken zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

Ook het feit dat ze minder goed worden geholpen en lang op hulp moeten wachten, maakt het dat nog maar weinig burgers zeggen dat de decentralisaties tot verbetering hebben geleid. Die tevredenheid is zelfs ten opzichte van 2016 licht afgenomen. Aan de andere kant is ook het aantal criticasters sinds 2016 afgenomen. Sprak in 2016 nog 46 procent van de cliënten over een verslechtering; dit is nu gedaald naar 41 procent (jeugd) en 35 procent (Wmo).

Toegankelijkheid
De toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg is redelijk tot goed, vindt een ruime meerderheid (62 en 60 procent) van de cliënten die een beroep doen op de Wmo. Een stijging ten opzichte van 2016, toen 43 procent de toegankelijkheid redelijk tot goed beoordeelde en 40 procent de kwaliteit van de geboden zorg als redelijk tot goed bestempelde. Bij de jeugdzorg geeft 61 procent van de respondenten aan dat de toegankelijkheid redelijk tot goed is; dat was drie jaar geleden 43 procent. De kwaliteit van de geboden jeugdzorg vindt 54 procent redelijk tot goed. Ook dat is een verbetering ten opzichte van drie jaar geleden. Maar nog altijd vindt bijna een op de drie Wmo-gebruikers de kwaliteit van de geboden zorg matig tot slecht. Bij mensen die zijn aangewezen op de jeugdzorg ligt dat percentage op 34 procent.

Chagrijn
“De tevredenheid over de uitvoering is iets gestegen, al vinden nog steeds veel burgers dat de decentralisaties niet goed hebben uitgepakt”, stelt Lisa Nannes, onderzoeker bij I&O Research. “Bij de jeugdzorg en de Wmo zit het chagrijn ‘m vermoedelijk bij ‘oude cliënten’. Met name nieuwe cliënten lijken meer tevreden; die hebben de oude situatie niet meegemaakt.” Ook negatieve berichtgeving in de media kan bijdragen aan het negatieve beeld van cliënten, aldus Nannes.

Klacht
Bijna een op de tien Nederlanders die een beroep doet op de Jeugdwet, de Wmo 2015 of de Participatiewet heeft het afgelopen jaar bij de gemeente een klacht ingediend. Dat is fors minder dan drie jaar geleden toen nog bijna een derde van de Nederlanders die een beroep doet op de Jeugdwet en de Wmo 2015 bij de gemeente aan de bel trok. De toegang tot de zorg levert bij de Wmo de meeste klachten op. Bij de jeugdzorg is dat de kwaliteit van de geboden zorg, al is dit indicatief, tekent I&O Research aan. Dit gezien het lage aantal inwoners dat het afgelopen jaar een klacht over de Jeugdwet heeft ingediend. De helft van alle ingediende klachten worden niet naar tevredenheid afgehandeld.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Geef een reactie