Mensen met handicap praten mee over toegankelijkheid Arnhemse nieuwbouw

Foto via Pixabay

Mensen met een beperking gaan meebepalen hoe nieuwe gemeentelijke gebouwen in Arnhem toegankelijk kunnen worden gemaakt voor iedereen. Iedereen moet zelfstandig gebruik van het gebouw kunnen maken, en het gemeentebestuur wil daartoe een Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) invoeren. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor ervaringsdeskundigen.

“Wat we willen bereiken, is dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is. Mensen met een beperking moeten zelfstandig gebruik kunnen maken van een gebouw”, zegt Dick Cochius, voorzitter van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (Apcg).

Invalidentoilet
Dit platform is betrokken geweest bij het opstellen van de AST. Het platform heeft bijvoorbeeld aangedrongen dat er in nieuwe gebouwen meer ruimte wordt vrijgemaakt voor het invalidentoilet, maar ook voor een lift en rolstoelplaatsen. “Zodat ook mensen met een elektrische rolstoel of scootmobiel hiervan gebruik kunnen maken”, zegt Cochius.

Ook moeten er in nieuwe gebouwen deuren komen die mensen met een beperking zelfstandig kunnen openen. Naast verlaagde kapstokken, trapleuningen die ook kunnen worden gebruikt door mensen met een visuele beperking en niet al te hoge balies. Volgens Cochius ligt het oordeel over wat toegankelijk is bij de ervaringsdeskundigen.

En wil de gemeente afwijken van de afspraken dan moet zij daar een onderbouwing voor geven. Volgens Cochius is dat echt bijzonder. “Daarmee dwing je ontwerpers na te denken over de vraag waarom zij andere zaken voorrang willen geven boven toegankelijkheid.”

Kennis
Hij benadrukt dat ervaringsdeskundigen niet gaan controleren of deuren breed genoeg zijn. De normen die daarvoor worden gehanteerd liggen vast. “Wij brengen kennis kijken vanaf de beginfase mee en controleren onderweg of iedereen zich aan de afspraken houdt.”

De AST wordt gebruikt als uitgangspunt bij gemeentelijke bouwprojecten waarvoor nog een programma van eisen moet worden opgesteld. Ook gaat het om gebouwen waarbij de gemeente als financier optreedt (scholen en sportaccommodaties) en gebouwen waarbij de gemeente subsidieverstrekker is, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

Verder hoopt de gemeente afspraken over het toepassen van de AST te maken met andere partijen die in de stad een gebouw willen neerzetten. Het gaat daarbij zowel om openbare als niet-publieke gebouwen.

Evenementen
Daarnaast geldt de AST als het aan het gemeentebestuur ligt ook voor de openbare ruimte en voor evenementen. De financiële consequenties hiervan worden de komende maanden door de gemeente uitgewerkt.

Als het aan verantwoordelijk wethouder Martien Louwers ligt kan straks iedereen in Arnhem meedoen. “Het helpt als wij bij het maken van plannen altijd vooraf kijken hoe we gebouwen en openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Het is goed dat wij hierbij samenwerken met het Apcg. Deze mensen hebben immers ervaringen uit de praktijk.”

(Bron: De Gelderlander)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *