Mensen met beperking spreken in Tweede Kamer over VN-verdrag Handicap

22 maart 2024 - Redactie Support Magazine
Tweede Kamer der Staten-Generaal

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking, en hun naasten, staat sterk onder druk. Niet vanwege hun beperking, maar vooral vanwege de verkokerde wetgeving, bureaucratie, en steeds grotere uitsluiting en achterstanden in alle domeinen van het leven. Dit werd weer pijnlijk duidelijk tijdens de ronde tafel op 20 maart in de Tweede Kamer, over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Met diverse indrukwekkende verhalen door mensen met een beperking en naasten zelf. Dat meldt Ieder(in).

In het gesprek werd steeds maar weer duidelijk dat het niet de beperking, maar de ontoegankelijkheid van de samenleving is die voor achterstelling en uitsluiting zorgt. Looplijnen in de openbare ruimte voor blinden en slechtzienden die geblokkeerd worden door fietsen of terrassen. Websites of tv-programma’s die niet toegankelijk zijn of de systemen die niet aansluiten op de leefwereld van de mensen om wie het gaat. Mensen met een beperking en hun naasten moeten op allerlei terreinen extra hard werken om er te mogen zijn en om naar wens en vermogen deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Zie en hoor ons

Allemaal worstelen ze met een enorme bureaucratie en het wantrouwen waar zij vaak mee geconfronteerd worden. In de verhalen van ervaringsdeskundigen kwam steeds terug dat zij willen kunnen zijn wie ze zijn. Dat hun talenten gezien worden en zij naar wens en vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving.

Vrijblijvendheid

En bijna 8 jaar na de inwerkingtreding in Nederland van het VN-verdrag Handicap mag de vrijblijvendheid er echt af. Als de overheid in haar handelen de rechten van mensen met een beperking schendt, dan moet dat kunnen worden voorgelegd aan de rechter. Als gemeenten niet in lijn handelen met de wet of het verdrag dan moet dat gecorrigeerd worden.  

Bijdrage Ieder(in)

Vanuit Ieder(in) schoven Illya Soffer en Magreet Schijvens aan, in hun hoedanigheid van ‘moeders-van’. Bekijk hieronder hun bijdrage.* Ook andere sprekers maakten indruk op de politici. De hele ronde tafel is onderaan de pagina terug te kijken.

*ondertiteling in deze video is automatisch gegenereerd, vandaar wat spelfouten.

Integrale, brede aanpak nodig

Het hebben van een (kind met een) handicap is haast een recept geworden voor armoede, afhankelijkheid en uitsluiting. Goed beleid voor mensen met een beperking gaat door alle ministeries, bestuurslagen en sectoren heen. En juist die integrale, brede aanpak is noodzakelijk voor het verbeteren van onze positie. Zodat we kunnen deelnemen op gelijke voet, zoals het VN-verdrag dat bepleit!

De hele ronde tafel is via de video hieronder of via deze link terug te kijken:

 

Bron: Ieder(in)

Altijd op de hoogte blijven?