Meld je ervaringen met Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om te volgen of mensen met een beperking of chronische ziekte goed aan de verkiezingen kunnen meedoen, heeft Ieder(in) een meldpunt geopend. Bij dit Meldpunt onbeperkt stemmen kan je zowel positieve als negatieve ervaringen melden.

Foto via Flickr/Sebastiaan ter Burg.

Alles wat bij toegankelijk stemmen komt kijken, kan je bij het meldpunt kwijt. Je melding hoeft dus niet per se te gaan over de toegankelijkheid van het stembureau of stembiljet. Het kan ook gaan over de bejegening op het stembureau. Of bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de partijprogramma’s van politieke partijen.

Vanaf 13 november open
Het meldpunt is op 13 november van start gegaan en sluit een week na de verkiezingen. Je ervaring met stemmen kan je melden via deze digitale vragenlijst. Telefonisch melden kan ook, via 085 – 400 70 22.

Ondersteuning lobby
Het meldpunt is belangrijk, omdat stemmen een grondrecht is dat voor iedereen moet gelden. Ieder(in) heeft meerdere lobbytrajecten lopen om de toegankelijkheid van het stemproces te verbeteren. De meldingen dienen ter ondersteuning van deze lobby.

Meer lezen over inclusie en politiek? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine:

(Bron: Iederin)

  1 comment for “Meld je ervaringen met Tweede Kamerverkiezingen

Geef een reactie