Meeste discriminatiemeldingen in 2021 van mensen met beperking

Foto door Steve Buissinne via Pixabay

Het College voor de Rechten van de Mens ontving in 2021 een recordaantal klachten en meldingen over ongelijke behandeling, namelijk 5.286 keer. Dat blijkt uit de monitor Discriminatiezaken 2021. Opvallend is het grote aantal klachten en meldingen over de rechten van mensen met een beperking. Dat meldt Skipr.

De meeste meldingen hebben betrekking op een handicap of chronische ziekte, zoals sinds 2017 al het geval was. Vanaf dit jaar houdt het College, sinds de ratificatie van het VN-verdrag handicap in 2016, toezicht op de uitvoering en naleving ervan in Nederland. De aard van de meldingen loopt sterk uiteen. Het zijn klachten over reizen, meedoen aan activiteiten of een baan hebben. Organisaties en bedrijven zouden aanpassingen kunnen treffen in het fysiek toegankelijk maken, maar dit gebeurt te weinig. Maar er zijn ook meldingen van mensen die door hun lichamelijke beperking moeilijk toegang hadden tot een stemlokaal bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Corona als katalysator
De coronapandemie verergerde de situatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, wat ook blijkt uit het onderzoek Inzicht in inclusie III. Over het algemeen vinden mensen met een beperking minder snel een huis, een baan of een opleiding. Hierdoor kunnen ze minder goed meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking. In de discriminatiemonitor worden voorbeelden genoemd van mensen die vanwege een beperking geen mondkapje kunnen dragen of niet volledig gevaccineerd worden, waardoor de CoronaCheck-app voor problemen zorgde.

VGN
Het College vindt dat mensen met een beperking beter gebruik moeten kunnen maken van diensten en goederen en dat bedrijven hen hierin moeten helpen. In een interview aan Radio 1 benadrukt College-voorzitter Jacobine Geel dat de overheid mensen met een beperking in een vroeg stadium moet betrekken bij het maken van het beleid.

Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de ambitie om van Nederland een inclusieve en toegankelijke samenleving te maken. De VGN heeft hiervoor een Visie2030 ontwikkeld. Vanuit deze Visie vraagt de gehandicaptenzorg continu aandacht voor dit thema bij de politiek en stakeholders.

(Bron: Skipr)

  1 comment for “Meeste discriminatiemeldingen in 2021 van mensen met beperking

Geef een reactie