Meer klachten dan ooit over discriminatie mensen met handicap in 2017

Foto via Flickr/Tim Parkinson

Nooit eerder meldden zich zoveel mensen met een handicap of chronische ziekte bij het College voor de Rechten van de Mens als vorig jaar. Dik een vijfde van de 4259 meldingen over ongelijke behandeling die het college kreeg, kwamen van mensen die zich vanwege een beperking gediscrimineerd voelen.

Iemand in een rolstoel die geen hulp krijgt van de buschauffeur bij het instappen, iemand met blindengeleidehond, van wie de hond de toegang wordt geweigerd.

Alleen over zwangersschapsdiscriminatie kreeg het College vorig jaar meer meldingen: 1470, tegenover 810 over ongelijke behandeling op grond van een handicap of ziekte. Vijf jaar geleden kwamen er nog 242 meldingen binnen van discriminatie wegens een beperking.

VN-verdrag
Het College denkt dat de stijging vooral te maken heeft met het VN-verdrag Handicap, dat Nederland in 2016 heeft bekrachtigd. Sindsdien kunnen mensen met een beperking zich niet alleen melden als ze zich gediscrimineerd voelen in het onderwijs, op het werk of op de woningmarkt, maar ook als de toegang tot diensten en gebouwen niet deugt. Denk aan een museum dat geen ingang voor rolstoelen heeft of aan een verzekering die een chronisch zieke uitsluit.

Met klachten over toeslagen of uitkeringen bemoeit het college zich niet. Daarvoor moeten mensen naar de bestuursrechter stappen.

Vaak geluisterd
Het VN-verdrag wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar een samenleving waaraan mensen met een handicap of ziekte volwaardig kunnen deelnemen, schrijft het college bij de vandaag gepubliceerde cijfers. Toch laat het hoge aantal mensen met een beperking of ziekte dat zich meldt zien dat er een hoop te verbeteren valt, aldus de organisatie. Mogelijk weten zij ook het klachtenloket van het college steeds beter te vinden.

Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt op grond van ras, leeftijd, handicap, geloof, geslacht of geaardheid kan aankloppen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat spreekt zich uit over zaken, maar neemt geen bindende besluiten. Toch wordt er volgens het college zelf vaak wel geluisterd naar het oordeel. Om een voorbeeld te geven: Artis laat voortaan hulphonden toe in een groot deel van de dierentuin.

Het totaal aantal klachten en vragen bij het college nam de afgelopen jaren sterk toe, in 2017 zelfs met een derde ten opzichte van het jaar ervoor. Het college gaf vorig jaar 161 keer een oordeel, in 48 procent van de gevallen was inderdaad sprake van discriminatie.

(Bron: Trouw)

Geef een reactie