Meer diversiteit in organisatie Gemeente Amsterdam

Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Het personeel van de gemeente vormt geen goede afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat wel noodzakelijk en gaat dat daarom verbeteren, vooral in hogere management- en directiefuncties. Ook moet iedereen in de organisatie zich veilig en gewaardeerd voelen, en gelijke kansen hebben.

De diversiteit in onze stad zie je niet voldoende terug in de gemeentelijke organisatie. Ook moeten álle huidige en nieuwe medewerkers van de organisatie zich veilig, gewaardeerd en gestimuleerd voelen. Nu is dat nog niet zo, blijkt uit onderzoek.

Concrete stappen
Amsterdam wil alle werknemers een veilige werkplek bieden, los van etniciteit, geaardheid, handicap, gender of leeftijd. En gaat daartoe concrete stappen zetten. Die staan in de bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit 2020-2023, die het college 24 juni presenteerde.

Onderzoek
Amsterdam heeft de eigen organisatie tegen het licht gehouden. Uit het onderzoek van OIS uit 2019 blijkt dat het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond achterblijft, net als het aandeel medewerkers onder de 35 jaar. Wel is het aandeel vrouwen en mensen met een handicap en/of chronische ziekte gestegen.

Pestgedrag
Ook blijkt uit onderzoek van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor dat LHBTIQ+-ers, mantelzorgers, medewerkers met een handicap, chronische ziekte of migratie-achtergrond en jongeren zich minder veilig voelen dan de meerderheidsgroep. Zij voelen zich soms ondergewaardeerd. Een deel ervaart pestgedrag over hun seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte. De resultaten zijn zorgelijk. Daarom gaat het college maatregelen nemen.

Beleid
Er komt een intern antidiscriminatiebeleid. Het doen van meldingen wordt gestimuleerd. Ook wordt gewerkt aan betere toegankelijkheid en werkomstandigheden voor medewerkers met een handicap of ziekte. Er komen meer medewerkers in hoge functies met een niet-westerse migratieachtergrond: de ambitie is 30%. De werving en selectie gaan zich daar op richten, evenals op het aantrekken van mensen onder 35 jaar.

Dezelfde kansen
Een inclusieve werkcultuur zorgt dat iedereen een veilige werkplek heeft en biedt alle medewerkers dezelfde kansen voor ontplooiing, ontwikkeling en doorstroming. Het gaat om goed werkgeverschap. En hoe meer verscheiden de organisatie is, hoe beter het contact met bewoners en hoe scherper het oog voor wat nodig is.

(Bron: Gemeente Amsterdam)

Geef een reactie