Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking

Sinds het sluiten van het sociaal akkoord in april zijn meer cao’s gesloten met afspraken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

Een van de afspraken in het sociaal akkoord is dat werkgevers de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. In 31 procent van de cao’s die sindsdien zijn gesloten, staan afspraken om deels arbeidsongeschikte jongeren stage- en arbeidsplaatsen te bieden.
Voor het sociaal akkoord was dat het geval bij 20 procent van de cao’s.

AWVN

Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat het aantal afspraken over arbeidsgehandicapten de komende maanden verder zal stijgen.

Als werkgevers zich de komende jaren niet aan de afspraak houden om 125.000 mensen met een beperking in dienst te nemen dan wil de regering een quotum opleggen. Bedrijven worden dan verplicht een bepaald percentage aan arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

(Bron: NOS)

Geef een reactie