Maak zelf uw persoonlijk plan

De Support Magazine Powerkaart heeft twee zijden. Op de voorkant staat Wmo-artikel 2.3.2, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt. Op de andere zijde vindt u artikel 2.3.6. Daarin staat dat u een persoonlijk plan kunt maken.

Wat is dat, een persoonlijk plan? Eigenlijk is dat vrij eenvoudig. Het is een plan om met uw beperking zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen meedraaien. Simpel voorbeeld: als u niet kunt lopen heeft u een rolstoel nodig. Maar welke? Veel van onze lezers weten dat heus wel zelf. Ze hebben rondgekeken op de beurs, of in dit blad. Ze zijn bij leveranciers op bezoek geweest en hebben daar gezien wat er allemaal te koop is. Sommige lezers staan in contact met artsen, of met andere zorgverleners. Ook die geven informatie. Vooral als iemand al wat langer een handicap heeft, is hij of zij vaak de beste expert als het erom gaat welke voorziening de gemeente moet geven.

Dat u een persoonlijk plan mag (niet moet!) maken, staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.3.6. Daarin lezen we immers:

  • Bij uw Wmo-aanvraag (de wet spreekt van ‘melding’) kunt u een persoonlijk plan overhandigen.
    De wet geeft ook wat bijregels:
  • In dit plan zet u uiteen welke ondersteuning volgens u het meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn.
  • ‘Omstandigheden’ zijn: uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren, wat u zelf al zonder steun kan doen, wat voor mantelzorg er al dan niet is, wat die mantelzorger eventueel aan steun nodig heeft, en wat u eventueel al van de ziektekostenverzekeraar krijgt.

U bent zelf de beste expert
U schrijft in het persoonlijk plan min of meer uw eigen indicatie. Er wordt eigenlijk gevraagd: wat heeft u van de gemeente nodig en waarom. Dat de gemeente dit wil weten, is logisch; ze geven geen blanco cheques af. Ze moeten voor hun beslissing bij u terecht: u bent zelf immers de beste kenner van uw mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat erkent de wet Wmo, en dat erkennen ook de gemeenten. Wie heel erg onhandig is in het schrijven van zo’n plan, of in het op een rijtje zetten van de gegevens die erin moeten, die kan zich misschien door iemand laten helpen. Er zijn wat eenvoudige tips. U kunt ze ook gebruiken om uw persoonlijk plan na te lopen, en zo nodig aan te vullen.

Wil je alle powertips op een rij en meer informatie over het persoonlijk plan? Je vindt het gehele artikel in de nieuwe editie van Support Magazine, waar je een gratis proefnummer van aan kunt vragen. Meteen een abonnement nemen kan natuurlijk ook!

Geef een reactie