Letselschade in vogelvlucht

Foto via Pixabay/AJEL

Wie door de schuld van een ander schade lijdt, heeft recht op vergoeding. Een lichamelijke beperking is soms het gevolg van zo’n handeling door derden. Toch is niet iedereen zich bewust van de verhaalsmogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van letselschade is een aantal voorwaarden nodig. Ten eerste moet er natuurlijk schade zijn. In het geval van een lichamelijke, permanente beperking is die er zonder meer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële. Materiële schade – ook wel vermogensschade genoemd – laat zich niet al te moeilijk becijferen. Indien iemand niet meer volledig kan werken, is er een derving van inkomsten, vaak gedurende het hele leven. Wie niet meer zelf kan stofzuigen, zal een hulp moeten inhuren. Zo zijn er tal van schadeposten, die erg kunnen oplopen, en die in principe wel te berekenen zijn.
Voor immateriële schade is dat lastiger. Men spreekt ook wel over smartengeld. Het gaat dan om de verminderde levensvreugde die iemand heeft. Ook daar biedt de rechtspraktijk wel bepaalde aanknopingspunten. De ANWB houdt zelfs een zogenaamd Smartengeldboek bij, dat ter inzage is in de verschillende ANWB-winkels.

Behalve dat er berekenbare schade moet zijn, is het vanzelfsprekend vereist dat er iemand is die aansprakelijk is voor die schade. Dat kan een verkeersdeelnemer zijn, of een arts die verkeerd heeft behandeld. De aansprakelijkheid moet bovendien bewezen kunnen worden. De aansprakelijke partij moet ook daadwerkelijk, per aangetekende brief, aansprakelijk gesteld worden. In de praktijk krijgt degene met schade veelal te maken met een verzekeringsmaatschappij. Daar zijn gespecialiseerde juristen in dienst, die zullen proberen om de uit te keren bedragen zo laag mogelijk te houden.

Maar ook aan de kant van het slachtoffer staan er juristen en andere dienstverleners klaar om te helpen. Soms zien mensen af van een claim, omdat ze denken dat zulke adviseurs erg duur zijn. Dat valt mee, want de kosten voor bijstand komen voor rekening van de schadeplichtige partij. Wel vinden er soms minder oorbare praktijken plaats, waarbij adviseurs zich zowel door de schadeplichtige als door degene die moet betalen, laten bekostigen. Dat leidt tot het niet volledig kunnen behartigen van de belangen van het slachtoffer. Om deze praktijken tegen te gaan heeft de Stichting De Ombudsman een gedragscode Behandeling Letselschade gemaakt, waarin de spelregels staan waaraan de adviseurs zich moeten houden.

Meer lezen?
Je kunt het augustusnummer (editie 4/2019) hier bestellen. Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van automatische toezending van elke editie, kan natuurlijk beter een abonnement nemen. Je bent al abonnee vanaf € 19,99 per jaar.

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *