Leraren kunnen amper extra aandacht besteden aan leerlingen met achterstand

Foto via Flickr/Phil Roeder

Zeven op de tien leraren in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs zeggen dat ze niet altijd genoeg aandacht kunnen besteden aan leerlingen die dat wel nodig hebben. De kinderen raken hierdoor volgens onderwijsvakbond AOb onnodig beschadigd.

AOb hield een enquête onder 5179 leraren en ondersteunend personeel. Volgens de bond zitten in elke klas in het basis- en voortgezet onderwijs ruim drie leerlingen die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Gemiddeld zeggen de respondenten vijf leerlingen in de klas te hebben die extra ondersteund moeten worden.

Passend onderwijs
“Dat er problemen met passend onderwijs zijn, was al wel duidelijk. Deze enquête maakt inzichtelijk hoe groot het probleem is”, zegt onderzoeker Cornee Hoogerwerf. De zorgvraag is volgens de AOb sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 complexer geworden. Leerlingen worden pas doorverwezen naar het speciaal onderwijs als het in de gewone klas echt niet meer gaat.

Doordat leraren veel tijd kwijt zijn met het bieden van extra ondersteuning, blijft er te weinig tijd over voor de overige leerlingen. Dit raakt vooral kinderen die geen extra ondersteuning krijgen, maar wel moeite hebben om mee te komen, stelt de AOb.

Gedragsproblemen
Ruim de helft van de leraren beschikt naar eigen zeggen over de juiste expertise om leerlingen met leerproblemen te begeleiden. De helft kan ook leerlingen met gedragsproblemen aan. 69 procent van de ondervraagden zegt niet de juiste kennis te hebben voor onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.

Verplicht op scholen
Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd, waarbij scholen verplicht worden om alle leerlingen een plek op school te bieden, dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het idee was om leerlingen niet te snel naar het speciaal onderwijs te sturen. Dat kostte ook te veel geld. Het gaat om scholieren met bijvoorbeeld psychische problemen, ADHD, PDD-NOS, autisme, faalangst, depressie, niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Down, lichamelijke handicaps, ernstige dyslexie of gedragsproblemen. Voor leerlingen met een zwaardere aandoening is wel plek in het speciaal onderwijs, waar kleinere klassen zijn.

Lees ook het artikel van NOS met meer informatie over passend onderwijs en reacties van de politiek op de enquête.

(Bron: RTL Nieuws)

Geef een reactie