Kamer zoekt ruimte voor versoepeling zorg tijdens coronadebat

Foto via Flickr/Christian van Elven

Het Kamerdebat op 22 april over de coronacrisis ging vooral over de verlenging van de coronamaatregelen. Naast het tekort aan beschermingsmiddelen, testcapaciteiten en apps, kwam nu ook de economie en overheidssteun veel aan bod. Het debat liet zien dat de coronacrisis een andere fase ingaat. Eerst was het vooral een medische crisis, nu ontstaat er meer ruimte voor de maatschappelijke vraag: wat nu?

Dat de crisis niet langer uitsluitend medisch van aard is, blijkt ook uit de vraag van een aantal partijen om naast het Outbreak Management Team (OMT) een ander team met deskundigen samen te stellen. Daar zouden naast medici ook andere wetenschappers in moeten zitten, zoals gedragswetenschappers, economen, ethici en psychologen. De medische blik zou te nauw zijn, ontoereikend voor het vormgeven van het ‘nieuwe normaal’, waarbij een balans moet worden gevonden tussen het beschermen van de volksgezondheid, de economie weer aan de gang krijgen en het sociale contact. De heer Segers (CU) had hier ook al een naam voor: het Impact Management Team (IMT).

Gehandicaptenzorg vraagt aandacht
De ChristenUnie merkte op dat de gehandicaptenzorg zich vergeten voelt en vroeg speciale aandacht voor het VN-verdrag Handicap en de bezoekregeling. Minister De Jonge antwoordde dat de gehandicaptenzorg zeker niet wordt vergeten: “We zien ook een groot aantal besmettingen in de gehandicaptensector en er is dus alle reden om je zorgen te maken. Men maakt zich dan ook zorgen. Wat betekent dit allemaal voor mij? Wat betekent het voor mij als ik thuis pgb-zorg krijg? Wat betekent het voor mij als ik me straks weer op straat begeef? Ben ik wel voldoende veilig? Dat is ook de reden waarom we vrijwel dagelijks contact hebben met de sector om te kijken naar wat er speelt en wat we extra voor de gehandicaptenzorg kunnen betekenen”. De minister gaf aan dat er gesprekken met Ieder(in) en de VGN zijn om de bezoekregeling aan te passen en te kijken wat er mogelijk is: stap voor stap en alleen als het verantwoord is.

In een brief aan de Kamer had de VGN aandacht gevraagd voor de grote gevolgen van het coronavirus voor de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking, nu de maatregelen langer gaan duren. Ook hebben we aangekaart dat het frame van de anderhalve meter-samenleving niet goed past bij de gehandicaptenzorg, zie ook het blog van Frank Bluiminck.

Hoe staat het met de beschermingsmiddelen en testcapaciteit?
De SP gaf aan dat door de tekorten aan mondkapjes zorgverleners nog steeds worden gedwongen over de grens te gaan van hun eigen veiligheid. Minister de Jonge antwoordde dat de verdeling beter gaat en dat de productie in eigen land is opgeschroefd. Toch zijn een aantal partijen ontevreden over de aanhoudende schaarste.
Ook waren de partijen bezorgd over het testbeleid voor het coronavirus. De mogelijkheden om te testen zijn verruimd, maar de capaciteit blijft deels onbenut. Komt het door bureaucratie of zijn er andere oorzaken? De afgelopen week waren er een aantal knelpunten bij het testen, erkende de minister. Zo lukte het niet iedereen om via de bedrijfsarts bij de GGD terecht te komen, bijvoorbeeld omdat de communicatie binnen een bedrijf stroperig verliep. Het aantal testen per dag is verdubbeld naar 7.000, maar de capaciteit van 17.500 testen wordt nog niet volledig benut. Leraren en de medewerkers kinderopvang kunnen zich nu ook laten testen. De minister wil ook graag binnenkort mantelzorgers de kans geven.

Premier Rutte zei de hoop te hebben dat hij over drie weken de maatregelen in Nederland kan versoepelen, maar geeft geen garantie. Het kabinet overweegt wel om mensen met contactberoepen, zoals kappers, zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Als nieuwe wetenschappelijke inzichten over het werken met mondkapjes meer ruimte bieden, sluit Rutte niet uit dat deze bedrijven eerder open kunnen.

Lees over de corona-app en aangenomen moties op de website van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

(Bron: VGN)

Geef een reactie