Kamer wil meer bestaanszekerheid voor studenten met beperking

Foto door MART PRODUCTION via Pexels

Goed nieuws voor studenten met een beperking. De Tweede Kamer wil dat de regering hun bestaanszekerheid gaat vergroten. Dat blijkt uit twee moties die vorige week door de Kamer zijn aangenomen, zo meldt Ieder(in).

In de eerste motie wordt de regering gevraagd om een voorstel te doen voor hoe kan worden toegewerkt naar één centraal punt waar studenten met een beperking hun financiële steun kunnen aanvragen, bijvoorbeeld bij DUO. En in de tweede motie wordt de regering gevraagd om de financiële situatie van studenten met een beperking in kaart te brengen en jaarlijks te monitoren.

Lobby samen met andere organisaties
Ieder(in) is blij met deze steun in de Kamer. Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) met de studentenvakbond LSVb en FNV aandacht gevraagd voor de moeilijke financiële situatie van studenten met een beperking. Want zij maken vaak méér kosten dan de doorsnee student, kunnen minder bijverdienen en moeten voor een langere periode lenen.

Regeldruk en onduidelijkheid
Daarnaast wees Ieder(in) de Kamer samen met een heel breed netwerk van organisaties ook nog op de regeldruk en onduidelijkheid waar studenten met een beperking tegenaan lopen bij het aanvragen van financiële ondersteuning. Ieder(in) lobbyt daarom al langer voor het onderbrengen van de individuele studietoeslag bij DUO.

Ieder(in) verwacht dat de moties zullen leiden tot meer kennis over de specifieke financiële belemmeringen waar studenten vanwege hun beperking tegenaan lopen.

In de media
Ook in media van hogescholen en universiteiten werd aandacht besteed aan onze standpunten. Hieronder vind je daarvan een voorbeeld. Ad Valvas, onafhankelijk platform van de Vrije Universiteit Amsterdam, meldt bijvoorbeeld: ‘Extra kosten mogen voor studenten met een beperking geen drempel zijn’.

(Bron: Iederin)

Geef een reactie