Kabinet biedt dubbele kinderbijslag voor kinderen met beperking voortaan zelf aan

Ouders van een thuiswonend kind met een beperking dat intensieve zorg nodig heeft, krijgen voortaan dubbele kinderbijslag aangeboden. Zij hebben hier nu al recht op, maar veel ouders vragen het extra geld niet aan. De Volkskrant meldt dat het kabinet de dubbele kinderbijslag nu actief wil gaan aanbieden.

Afbeelding van Vestita via Pixabay

Dit blijkt uit een conceptwetsvoorstel dat minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. Ouders hebben recht op dubbele kinderbijslag als hun kind van 3 tot 18 jaar oud een indicatie heeft voor langdurige zorg. Zo’n indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zo’n 30 duizend kinderen hebben zo’n indicatie, maar voor drieduizend van hen wordt geen dubbele kinderbijslag aangevraagd.

Papierwinkel
Uit onderzoek blijkt dat ouders niet beginnen aan de papierwinkel voor de extra kinderbijslag, omdat ze hun handen al vol hebben aan het aanvragen van een indicatie en de zorg voor hun kind. Ook zou onbekendheid met de mogelijkheid om extra kinderbijslag te krijgen een rol spelen.

Het kabinet wil ouders het extra geld aanbieden, ook met terugwerkende kracht. Het CIZ en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat de kinderbijslag uitbetaalt, mogen nu geen gegevens uitwisselen. Dat verandert. Het CIZ geeft het voortaan aan de SVB door als er voor een kind een zorgindicatie is afgegeven. De SVB laat dan aan de ouders weten dat zij recht hebben op extra kinderbijslag.

Laagdrempeliger, maar lager bedrag
Het doel is de ouders te ontlasten. “Het gaat om ouders die al veel moeten regelen met de overheid voor hun kind; er wordt al veel beroep op hen gedaan”, aldus Van Gennip. “Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een persoonsgebonden budget (PGB) of de indicatiestelling voor de Wlz en daarnaast de zorg voor hun zorgintensieve kind. Het is van belang om de toegang tot dubbele kinderbijslag zo laagdrempelig mogelijk te houden en ouders waar mogelijk te ontlasten.”

De ouders kunnen daar ook vanaf zien, schrijft Van Gennip. “Er zijn altijd burgers die bewust afzien van een tegemoetkoming van de overheid.” Zij verwacht dat de aanpassing de overheid jaarlijks 2,7 miljoen euro kost.

Terugwerkende kracht
Wat ook verandert als het voorstel wet wordt, is dat de extra kinderbijslag voortaan met terugwerkende kracht kan worden toegekend en uitbetaald. Dat kon al met de kinderbijslag − als blijkt dat ouders die ten onrechte niet kregen − maar nog niet met deze extra kinderbijslag voor een kind dat een beperking heeft, als ouders er bijvoorbeeld pas later achter kwamen dat ze deze hadden kunnen aanvragen.

In eerdere versie stond dat dit wordt betaald uit een verlaging van het budget voor dubbele kinderbijslag. Dit betekent dat ouders die momenteel de dubbele kinderbijslag krijgen na de wetswijziging een lager bedrag ontvangen. Dit klopt niet. Het wordt betaald uit de kinderbijslag plus, een kop op de kinderbijslag die niet-werkende ouders van kinderen met een beperking ontvangen. Die wordt per saldo 450 euro per jaar lager.

Meer lezen over financiële kwesties en instrumenten wanneer je een beperking hebt? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine via onderstaande knop.

(Bron: Volkskrant)

Geef een reactie