Invoering ‘menselijk’ pgb-systeem voor zorg vertraagd

Martin van Rijn

Voorlopig blijft de verwerking van persoonsgebonden budgetten, waarmee mensen zelf passende zorg kunnen regelen, in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Invoering van een nieuw, gebruiksvriendelijk systeem per begin 2018 heeft vertraging opgelopen.

Daarom zullen de gemeenten, waar budgethouders wonen, vooralsnog niet direct betrokken zijn bij de uitbetaling van zorggelden. Ook is het de vraag wanneer precies een speciaal portaal online komt waarop budgethouders en zorgverleners makkelijk hun zaken kunnen regelen.

De koepel van gemeenten, de VNG, schrijft op de website: “Op dit moment wordt door alle partijen hard meegewerkt aan de bouw van het nieuwe PGB-systeem. Er wordt onderzocht hoe een goede en beheerste invoering in 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden. Voor gemeenten is besloten dat er begin 2018 vooralsnog niets verandert.”

Gloednieuw portaal
Ongeveer een jaar geleden bleek dat staatssecretaris Martin van Rijn (langdurige zorg), met steun van de Tweede Kamer en pgb-belangenvereniging Per Saldo, een gloednieuw online portaal op poten wilde zetten voor de verwerking van persoonsgebonden budgetten.

Met een pgb kunnen mensen met een ziekte of handicap de zorg vergoed krijgen die exact bij hun situatie past. In 2015 liep de verwerking door de SVB totaal in de soep, mede door grote automatiseringsproblemen. Mensen kregen geen of te weinig zorggeld.

Het is altijd het streven geweest om het nieuwe systeem begin volgend jaar van start te laten gaan. Aline Molenaar van Per Saldo noemt het uitstel, dat geldt voor pgb’s op basis van de WMO en de Jeugdwet, ‘jammer’. Ze hoopt echter dat de gebruikersvriendelijke ‘voorkant’ wel in januari van start kan.

Onbegrijpelijk
PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt de vertraging onbegrijpelijk. “We hebben altijd gezegd dat ze nooit het oude systeem hadden mogen vervangen, het gaat nu wel 2020 worden voordat het echt is geregeld. Dit is voor patiënten heel zuur. Sterker nog, het is gewoon een blamage.”

Volgens ingewijden is al een paar weken helder dat de start van het nieuwe systeem vertraging zou gaan oplopen. “De VNG moest hier toch een keer mee naar buiten, want gemeenten hebben aangegeven dat het, nu een half jaar van tevoren, niet meer gaat lukken per begin 2018.”

(Bron: AD.nl)

Geef een reactie