‘Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren’

Foto via Fonds Gehandicaptensport

Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en Gerard de Nooij (Ongehinderd) hebben een intentieverklaring getekend om samen de informatievoorziening omtrent toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking aan te pakken.

Iedereen met een beperking moet namelijk de weg naar een toegankelijke sportclub of –vereniging weten te vinden.

Drempels om te sporten wegnemen
Om het doel van informatievoorziening te verbeteren, wordt de toegankelijkheid van sportaccommodaties in kaart gebracht. Zodat mensen met een beperking (en hun familie en vrienden) beter gebruik kunnen maken van de sportlocaties en zich makkelijker kunnen voorbereiden op hun bezoek. Vanaf begin 2022 zal de huidige beschikbare informatie worden uitgewisseld en duidelijk worden gepresenteerd op de app/website van Ongehinderd en het sportplatform Uniek Sporten. De drie partijen streven hierbij hetzelfde doel na: het wegnemen van drempels om te gaan sporten bij mensen met een beperking en creëren van meer aandacht voor de toegankelijkheid van sportaccommodaties.

Op weg naar betere informatievoorziening
In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. Door de vergrijzing zal dit aantal alleen maar toenemen. Voor hen is het van groot belang dat de sportlocaties en het sportaanbod toegankelijk zijn, maar ook dat er informatie over de toegankelijkheid van locaties beschikbaar is. De intentieverklaring die vandaag door de drie organisaties ondertekend wordt, is een eerste belangrijke stap op weg naar een betere informatievoorziening.

(Bron: Fonds Gehandicaptensport)

Geef een reactie