In de juni-editie van Support Magazine

In het nieuwe nummer van Support Magazine weer veel niet te missen nieuws voor mensen met een fysieke beperking. Droom je er bijvoorbeeld van om ooit nog eens voor jezelf te beginnen? Lees dan het interview met Niels ten Hagen. Hij richtte het Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen op, dat personen met een beperking begeleidt naar het ondernemerschap.

Niels: “Veel mensen met een beperking hebben al een ondernemende houding. Het zijn vaak probleemoplossers, experts in het regisseren van hun eigen leven. Ze zijn constant bezig met het regelen van voorzieningen, zorg en huisvesting.”

Ode aan Jetze Plat
Jetze Plat, de snelste handbiker ter wereld, neemt afscheid van Support Magazine als columnist. In dit nummer de laatste column van zijn hand, omlijst door een achtergrondinterview door Robin Wubben en een fijne fotoreportage vol overwinningsmomenten. De zwaar met edelmetaal behangen topsporter gaat zich volop richten op de Paralympics in Tokio volgend jaar. Support Magazine en haar lezers wensen hem na 5 jaar trouwe dienst veel succes!

Seks als mensenrecht
De combinatie handicap en seksualiteit lijkt anno 2019 nog altijd een taboe-onderwerp. Dit uit zich in het ontbreken van beleid dat seksualiteit van mensen met beperkingen serieus neemt. Afgelopen april kwamen Nederlandse belangenbehartigers en professionals bijeen om daar verandering in te brengen. Twee van de organisatoren, schrijfster Jacqueline Kool en wetenschapper Julia Bahner, leggen uit waarom dat hoognodig is.

Treuzelend kabinet
Het duurde lang voordat de Nederlandse regering in 2016 het VN-Verdrag Handicap ratificeerde, maar er is nog steeds iets waarmee in Den Haag getreuzeld wordt. Het gaat om de ondertekening van het Facultatief Protocol, een aanhangsel bij het Verdrag dat regelt dat individuen zich rechtstreeks tot het ‘VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap’ kunnen richten als er klachten zijn. De Tweede Kamer pikt het uitstel van een regeringsbeslissing niet en nam op 13 maart een motie aan: voor de zomer wil de Kamer horen wat het wordt, tekenen of niet.

Verder in de nieuwe Support Magazine
Een prachtig interview met de maker van ‘Stuk’, de VPRO-documentaire die gedraaid werd in het revalidatiecenturm Heliomare. Wat bewoog de regisseur en hoe is het nu met Daan, een van de hoofdrolspelers?

En: handige producten als je een maatje meer hebt, reistips voor een toegankelijk rondje IJsselmeer en de aankondiging van een nieuw festival voor mensen met een beperking, ‘handICAN Fest’. Zaterdag 14 september is het zover, dan vindt de eerste editie van het inspiratiefestival plaats in het Autotron Rosmalen.

Meer lezen?
Je kunt het juninummer (editie 3/2019) hier bestellen. Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van automatische toezending van elke editie, kan natuurlijk beter een abonnement nemen. Je bent al abonnee vanaf € 19,99 per jaar.

Het juninummer van Support Magazine verschijnt 21 mei 2019.

Geef een reactie