Ieder(in): ‘Wajongers gaan er toch op achteruit na wetswijziging’

Foto via UWV

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert na het ontvangen van de eerste signalen dat mensen met een Wajonguitkering er in hun inkomen op achteruitgaan in 2021. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap. Het gaat ook tegen de afspraken in die zijn gemaakt in de Eerste Kamer.

Ieder(in) adviseert mensen nu om pro-forma bezwaar te maken. Hierdoor wordt het voor het UWV inzichtelijk hoe groot het probleem is en houd je de regie in eigen hand. Een pro-forma bezwaar moet binnen zes weken bij het UWV zijn. De telling start vanaf de datum op de beschikking. In de pro-forma geef je aan het niet eens te zijn met het de hoogte van het garantiebedrag wegens een achteruitgang in inkomen.

Informatiepunt Wajong
Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong. Op wiewatwajong.nl kun je kijken bij de vraag ‘Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen 2020. Wat nu?’. Vanuit het informatiepunt kan Ieder(in) mensen informeren hoe ze bezwaar maken. Daarbij kan dit ook genoteerd worden als melding op het meldpunt van Ieder(in). Als je juridische ondersteuning wilt bij het bezwaar maken, kan je terecht bij een vakbond als je lid bent of via de rechtsbijstand(verzekering).

Daarnaast is Ieder(in) samen met FNV, VCP, de Landelijke cliëntenraad bezig om de signalen over achteruitgang gezamenlijk in beeld te krijgen. Hierover is de koepelorganisatie in overleg met UWV en SZW.

Lees ook het artikel van Trouw over dit onderwerp: “Bij het gelijktrekken van de Wajongregelingen gaan er allerlei zaken mis. En het duurt ontzettend lang. De jonggehandicapten zitten in onzekerheid.”

(Bron: Iederin)

Geef een reactie