Ieder(in): ‘Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap’

Foto via Flickr/Mystic_Mabel

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort wordt behandeld, laat de koepelorganisatie weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en wordt er gepleit voor een goed alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag.

Ieder(in) heeft op 14 januari van dit jaar samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong.

Alternatief aangeboden
Hierin is het VN-verdrag Handicap als uitgangspunt benoemd. De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt. Ieder(in) steunt deze dit alternatief.

De Eerste Kamer heeft – mede naar aanleiding van inbreng van Ieder(in) – vragen gesteld aan het kabinet over de voorgenomen ‘harmonisatie’.

Zorgvuldige afweging
In de brief aan de Eerste Kamer vraagt Ieder(in) onder meer:

 1. Wacht met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van de Mens beschikbaar is. Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong) gehandicapten op de arbeidsmarkt.
 2. Breng zorgvuldigheid terug in de afweging, neem er meer tijd voor. Behandel de wijziging van de Wajong gezamenlijk met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod. Beide wetsvoorstellen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Neem dan meteen ook het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens mee.
 3. Kies voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.

Download via de volgende links de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en een eerste reactie van het kabinet. Problemen met de Wajong? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in).

(Bron: Iederin)

  3 comments for “Ieder(in): ‘Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap’

 1. Nico Thenu
  7 februari 2020 at 14:39

  Het is vooral ook van belang dat er een eerlijke vervanging van de maatman-regeling komt of dat afschaffing ervan niet doorgaat om discriminatie van arbeidgehandicapten met een urenbeperking te voorkomen en doorstroming startersfuncties Wajongeren te stimuleren. Hoger opgeleide wajongeren met urenbeperkingen verliezen onterecht arbeidsongeschiktheidspercentages door het uitsterfbeleid maatman-indicaties en het niet meer meewegen van hogere loonschalen. Daardoor blijft loon op minimumloon steken en ontstaat het onterechte beeld dat arbeidshandicap afneemt door niet meewegen hogere loonschalen bij promoties.

 2. Bastiaan zuidhof
  8 februari 2020 at 13:44

  Wajongers zouden gewoon bij mogen verdienen en niet gekort op hun Wajong. Wij als wajongers snappen wel dat we loonbelasting betalen.
  Over bonussen gesproken die vallen onder bijzonder tarief van belastingdienst. Dus die betalen we ook al.
  Waarom gekort worden door uwv ???
  Hierdoor worden wajongers dubbel gepakt door overheid !
  Hierdoor gaan wajongers die in oude Wajong niet werken omdat niet LOONT!

  • Hermina Elisabeth
   12 februari 2020 at 16:46

   Mensen kinderen, met beperking zoms ook nog copd en trombose Etc als voorbeeld.
   Zelfstandig met uurtje per week begeleiding, oude Wajong, werd na 25 jaar bij de dsw wegbezuinigd. Kind zat jaren daarna tussen 4 muren, ging vragen bij uwv of ze wat mocht spiegelen bij de A. H. En daar 2.euro per uur voor paar uurtjes per week voor kreeg. Ja dat mag zei juli 19 het uwv. Het is geen loon maar soort gift plus reiskosten,. Ooi kind blij, eind december had ze 58 euro minder op haar rekening, het uwv had deze maand 58 teruggepakt van haar, met aansluitende brief of zei vanaf julie maar even, al rond 275 terug ging betalen, kind huilen en huilen A. H geschrokken. Kind de laan uit. Daar zat ze in zak en as..
   Terwijl ook haar gas water licht huur Mobil TV verzekeringen etc maandelijks doorgaan. En ook nog eten. Moet wat moeilijk is, want de hoge lasten zijn onevenredig de inkomsten
   U. W. V waar in godsnaam bent u mee bezig.
   Blijf van ’t Inkomen af van de Wajongers,
   Dit zijn ook onze kinderen,
   Ps nog reeds paar jaar terug,
   Heeft u al 100 euro p/’m
   Van de kinderen afgesnoept
   Genoeg ie genoeg.

   Onze kinderen
   Met een beperking
   Hoeven niet te creperen.😭

   Dit terwijl er geld,
   in overvloed is.✔️👀

Geef een reactie