Ieder(in): ‘Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap’

Foto via Flickr/Mystic_Mabel

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort wordt behandeld, laat de koepelorganisatie weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en wordt er gepleit voor een goed alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag.

Ieder(in) heeft op 14 januari van dit jaar samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong.

Alternatief aangeboden
Hierin is het VN-verdrag Handicap als uitgangspunt benoemd. De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt. Ieder(in) steunt deze dit alternatief.

De Eerste Kamer heeft – mede naar aanleiding van inbreng van Ieder(in) – vragen gesteld aan het kabinet over de voorgenomen ‘harmonisatie’.

Zorgvuldige afweging
In de brief aan de Eerste Kamer vraagt Ieder(in) onder meer:

  1. Wacht met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van de Mens beschikbaar is. Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong) gehandicapten op de arbeidsmarkt.
  2. Breng zorgvuldigheid terug in de afweging, neem er meer tijd voor. Behandel de wijziging van de Wajong gezamenlijk met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod. Beide wetsvoorstellen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Neem dan meteen ook het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens mee.
  3. Kies voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.

Download via de volgende links de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en een eerste reactie van het kabinet. Problemen met de Wajong? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in).

(Bron: Iederin)

  3 comments for “Ieder(in): ‘Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap’

Geef een reactie