Hulpmiddelenservice FysiekFabriek verder onder vleugels van Fokus

Marieke van Gastel en haar hulphond Bolan, met één van de binnen FysiekFabriek ontwikkelde hulpmiddelen, de automatische outdoor hondenkoekjes dispenser. Foto via Fokus.

De FysiekFabriek komt onder de vleugels van Fokus. Het is de bedoeling om deze innovatieve service voor mensen met een fysieke beperking verder uit te bouwen en landelijk beschikbaar te stellen. FysiekFabriek en Fokus denken hierdoor verder bij te dragen aan het vergroten van de eigen regie voor mensen met een fysieke beperking. FysiekFabriek realiseert hulpmiddelen op maat door mensen met een lichamelijke beperking, zorgverleners en de lokale creatieve- en maakindustrie met elkaar te verbinden.

Samen werken zij vanuit een obstakel dat mensen met een lichamelijke beperking dagelijks ervaren richting een oplossing die past. Het bijzondere is dat het ontwerpen in co-creatie gebeurt en de gebruiker (degene met een fysieke beperking) daar dus zelf een actieve rol in speelt.

Fokus maakt al bijna vijftig jaar een gewoon en vrij leven voor mensen met een fysieke beperking mogelijk door in een aangepaste woning 24/7 assistentie op afroep te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Fokus telt zo’n 1400 cliënten verspreid over 98 locaties in heel Nederland.

Volgende stap
FysiekFabriek is enkele jaren geleden opgestart door Fokuscliënt Marieke van Gastel en de sociaal ontwerpers Lotte de Haan en Aurore Brard, in samenwerking met Fokus. Dat kon mede dankzij ondersteuning van het Agis innovatiefonds en het Stimuleringsfonds creatieve industrie. De afgelopen drie jaar worden gezien als pilotfase van de service die FysiekFabriek nu geworden is. De tijd is rijp voor de volgende stap. Dat betekent dat de mensen achter FysiekFabriek én Fokus graag willen dat de service zich gaat verspreiden over het land en dat er dus meer mensen een eigen oplossing voor een eigen obstakel kunnen gaan ontwikkelen met behulp van het FysiekFabriek-traject.

Overdracht
Fokus heeft aangegeven zich hier hard voor te willen maken. Verder hebben de ontwerpers Aurore en Lotte aangegeven dat zij graag nieuwe avonturen en projecten aangaan. Daarom dragen de ontwerpers FysiekFabriek binnenkort officieel over aan Fokus. Vanaf dat moment heet het Fokus FysiekFabriek. Veel blijft hetzelfde, zoals het in co-creatie lokaal ontwerpen en maken van praktische oplossingen voor obstakels die mensen met een fysieke beperking ervaren. Wat verandert is dat Fokus dit verder wil ontwikkelen en in heel Nederland mogelijk wil maken.

Ontwerpers Aurore Brard en Lotte de Haan over deze verandering:
“Het is heel bijzonder dat een organisatie, bij een door ontwerpers geïnitieerd project, zelf de stap maakt om te zeggen; wij willen dat dit project een duurzaam concept wordt! We zijn er dan ook heel erg blij mee en trots op. We gaan Fokus zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij de service goed kunnen laten landen binnen hun organisatie.”

Bestuurder Marco van Es van Fokus:
“FysiekFabriek maakt met soms hele kleine innovaties echt het verschil in het leven van iemand met een fysieke beperking. Daarmee draagt het enorm bij aan de eigen regie. En past het dus heel goed bij Fokus. Zeker als we de uitvindingen die lokaal en op maat voor één iemand worden ontwikkeld ook breder beschikbaar kunnen stellen door het inrichten van een landelijke database. Die uitdaging gaan we met Fokus FysiekFabriek komende jaren graag aan.”

Professionaliseren
Door de ervaringen van de afgelopen jaren en het opgebouwde netwerk samen te brengen met de kennis en het netwerk van Fokus, denken FysiekFabriek en Fokus de service door te kunnen ontwikkelen en verder te kunnen professionaliseren. Fokus heeft inmiddels een vacature op www.werkenbijfokus.nl geplaatst voor een projectleider die dit de komende jaren wil aanjagen.

Meer informatie over Fokus FysiekFabriek is te vinden op www.fysiekfabriek.nl.

In Support Magazine vind je regelmatig artikelen en verhalen over Fokus. Neem een abonnement!

Geef een reactie