Gratis pakket zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Foto door Thorsten Frenzel via Pixabay

Voor mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, zijn er sinds 28 juli gratis zelftests beschikbaar. Ieder(in) heeft hier met succes op aangedrongen bij het ministerie van VWS, samen met andere organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De zelftests zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. De testen worden op naam van de persoon met een kwetsbare gezondheid verstrekt. Per persoon is één pakket van 25 stuks zelftesten per maand beschikbaar.

Aanvullende bescherming
De zelftests zijn bedoeld als aanvullende beschermingsmaatregel. Hiermee krijgen mensen in thuisisolatie de mogelijkheid en wat extra zekerheid om contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld om familie, vrienden en zorgverleners te ontvangen nadat er preventief een test is gedaan. De zelftest is dus bedoeld als extra veiligheidscheck.

Voor wie?

  • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
  • Mensen ouder dan 12 jaar die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

Het ministerie van VWS stelt voor bovengenoemde groepen nu maandelijks een gratis pakket met zelftesten beschikbaar.

Voorwaarden
Bij de uitgifte van de zelftests checkt de apotheker of wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

  1. Er is sprake van thuisisolatie vanwege een verhoogd medisch risico
  2. Op advies van een arts of behandelaar of vanwege (jonge) leeftijd, kan iemand niet worden gevaccineerd.

Meer informatie

  • Vilans: ‘Ik kan door medische redenen niet geprikt worden’
  • Rijksoverheid: ‘Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden’
  • KNMP: ‘Regeling verstrekking zelftesten voor mensen in thuisisolatie’
  • Bij het Meldpunt van Ieder(in) kun je een melding doen als tegen problemen oploopt bij het verkrijgen van het pakket gratis tests.

(Bron: Iederin)

Geef een reactie