Verschillende samenwerkende organisaties hebben de nieuwe website Gesprek Eigen Regie gelanceerd. Deze website ondersteunt mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen bij het maken van goede afspraken over hun dagelijks leven in een kleinschalig wooninitiatief.

Als je in een wooninitiatief woont en samen met anderen zorg ontvangt, kan het best lastig zijn om zelf de regie te houden over hoe je leeft. Jij hebt immers wensen, je familie denkt mee en je hebt rekening te houden met huisregels en medebewoners.

Juist door goede afspraken te maken, ervaar je vaak de meeste vrijheid. En om daarbij te helpen is er nu de website GesprekEigenRegie.nl.

Vragenlijst samenstellen

Op de website kan je een persoonlijke vragenlijst samenstellen. En antwoorden uit verschillende gesprekken met wooninitiatieven met elkaar vergelijken. Vragen die jij belangrijk vindt, kun je selecteren.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe wordt het dagritme bepaald?
  • Heb ik een vast aanspreekpunt voor zorg en begeleiding?
  • En kan ik zelf ideeën aandragen?

Door de juiste vragen te stellen en goede afspraken te maken, kom je later niet voor verrassingen te staan.

Doelgroep

GesprekEigenRegie.nl is zowel voor mensen met een beperking als ouderen bedoeld. Naasten kunnen natuurlijk helpen om samen de juiste keuze te maken en de website gebruiken om afspraken te maken met een wooninitiatief.

Betrokken organisaties

Gesprek Eigen Regie wordt gedragen door de samenwerkende organisaties: Per Saldo, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), MIND, Naar Keuze, KenniZ en Landelijke Vereniging van Oudereninitiatieven en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Bron: Per Saldo

Altijd op de hoogte blijven?