Gemeente niet verzekerd voor schade aan hulpmiddelen

Foto door Steve Buissinne from Pixabay

Als je een beperking hebt en je hebt een hulpmiddel nodig, dan kun je daarvoor naar de gemeente die je deze in bruikleen geeft. Maar wat als je daar een ongeluk mee krijgt? Dan kan het zomaar zijn dat je een rekening van duizenden euro’s krijgt voor reparatie van het hulpmiddel. Dat meldt consumentenplatform Kassa van BNNVARA.

Margeret is bij het uitrijden van haar rolstoelbus met haar elektrische rolstoel op de grond gevallen omdat de lift niet op de juiste hoogte stond. Niet alleen Margeret maar ook haar rolstoel heeft veel schade. De rolstoel moet voor reparatie naar leverancier Medipoint en wordt hersteld. Vanwege de val ligt Margeret vijf weken in het ziekenhuis. Ondertussen krijgt ze een rekening van 3600 euro voor de reparatie van de rolstoel. Er wordt uitgegaan van ‘eigen schuld’ en in dat geval moet je zelf de schade betalen.

Verantwoordelijkheid
In de meeste gevallen wordt het hulpmiddel in bruikleen verstrekt aan de gebruiker. Eigenaar van het hulpmiddel is dan de leverancier (de gemeente huurt dan het hulpmiddel) of de gemeente zelf.

Elektrische rolstoelen en scootmobielen worden door de wet gezien als motorrijtuigen. Daarom moeten ze ook WA-verzekerd zijn. Krijg je via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dus via de gemeente, een scootmobiel of een elektrische rolstoel, dan is het niet jouw eigendom en heb je de stoel in bruikleen. Hierdoor kun jij, als gebruiker, de stoel niet verzekeren maar moet de eigenaar, de gemeente, dat doen. De gemeente kiest bijna altijd voor een verzekering met een WA-dekking. Hiermee is de schade aan derden wel verzekerd maar schade die ontstaat door eigen schuld of ‘oneigenlijk gebruik’ niet.

– Artikel gaat verder onder de video –

Voor het verzekeren van schade aan de rolstoel is een veel duurdere cascoverzekering nodig en dat wil de gemeente meestal niet betalen. Omdat jij niet de eigenaar bent, kun je de cascoverzekering niet zelf afsluiten. Maar de gemeente kan vervolgens wel bij jou aankloppen voor schade aan je rolstoel.

Het komt ook voor dat je een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt waarmee je zelf de elektrische rolstoel kan aanschaffen. Je wordt daarmee eigenaar en bent dan ook zelf verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud, ook na schade. In het pgb zit een bedrag voor onderhoud en reparatie. Wanneer je een cascoverzekering wil, zal je dit zelf moeten regelen.

Juridische strijd
Ieder(in), belangenbehartiger voor mensen met een beperking, wil voorkomen dat inwoners een juridische strijd moeten gaan voeren met gemeenten of leveranciers over het betalen van een forse rekening. De belangenbehartiger vindt dat je dit ook als gemeente of leverancier niet moet willen. “Het kan niet zo zijn dat de persoon met de beperking als gebruiker de prijs betaalt voor schade aan een duur hulpmiddel, terwijl het onmogelijk is om je daartegen te verzekeren”, aldus Illya Soffer van Ieder(in). “Er mag wat ons betreft geen rolstoel naar een burger zonder dat deze volledig verzekerd is, ook casco. Er zijn gemeenten waar dit goed geregeld is, dit moet de norm worden.”

Reacties
Firavened, de branchevereniging van hulpmiddelen, zegt in een reactie dat “als een gebruiker onbedoeld schade veroorzaakt bij derden met een elektrisch aangedreven hulpmiddel, dit wordt gedekt door de WAM (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en bij handbewogen hulpmiddelen door de WA-verzekering van de gebruiker.” Firavened vervolgt: “De kosten van normaal gebruik komen niet voor rekening van de gebruiker. Daaronder vallen zaken als slijtage, preventief en periodiek onderhoud en schades aan het hulpmiddel als er een keer iets misgaat. Alleen als er duidelijk sprake is van (meerdere) schades door opzet of nalatigheid kan, in nauw overleg tussen de gemeente en leverancier, besloten worden de kosten te verhalen op de veroorzaker. In de bruikleenovereenkomst met de gebruiker is dit als zodanig vastgelegd.”

Woordvoerder Bas Kuik van OHRA Verzekeringen vindt het logisch dat de verstrekker, verlener of verhuurder van een elektrische rolstoel ook zorgt voor een volledige verzekerde dekking op deze rolstoel. Vanuit verzekeringsrecht (WAM) is het verzekeren van een elektrische rolstoel op een Aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten. “De ontstane impasse had voor de familie voorkomen kunnen worden als partijen duidelijkheid hadden gegeven hoe en wanneer elektrische rolstoelen verzekerd zijn”, aldus Kuik.

Goed nieuws
De gemeente van Margaret heeft nog eens goed naar het verhaal gekeken. In overleg met Medipoint wordt de rekening kwijtgescholden en is de zaak dus opgelost.

Alles weten over de administratie, aanvraag en onderhoud rondom hulpmiddelen? Je leest het in Support Magazine. Neem een abonnement vanaf € 19,99 per jaar inclusief cadeaus!

(Bron: Kassa)

Geef een reactie