Fraude met Amsterdamse gehandicaptenparkeervergunningen blijft ongrijpbaar

Foto door Gino Crescoli via Pixabay

Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalig misbruik van de diverse parkeerregelingen voor automobilisten met een beperking. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) in een brief aan de raad. Wel worden algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad regelmatig in gebruik genomen door automobilisten die geen vergunning hebben.

In totaal zijn er ongeveer 30.000 vergunningen verstrekt, die gehandicaptenparkeerkaarten worden genoemd, in verschillende varianten. Er zijn speciale parkeervergunningen voor bestuurders met een handicap (6351), voor bestuurders van een passagier met een beperking (5105) en een grote groep van bezoekersvergunningen voor mensen met een beperking van buiten Amsterdam (17579).

Vaak toch geen fraude
Sinds enkele jaren zijn veel vraagtekens gerezen over misbruik van gehandicaptenparkeervergunningen, onder meer na een affaire waarbij gemeenteambtenaren de vergunningen voor veel geld onderhands verkochten. Toch komt uit nieuw onderzoek naar voren dat de meeste vergunningen die op kenteken worden verstrekt, in orde zijn. In 2 procent van de gevallen bleken de vergunninghouders van een parkeerplaats op kenteken te zijn overleden, en bleef de parkeerruimte dus ongebruikt. In 6 procent van de gevallen zit er een verschil tussen de postcode van de vergunninghouder en de postcode die in de kentekenadministratie staat. Dit kan een signaal van fraude zijn, maar ook van een te laat doorgegeven verhuizing of verkoop van de auto in kwestie.

Extra handhavingsacties
Wel worden algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad regelmatig in gebruik genomen door automobilisten die geen vergunning hebben. Dit geldt voor een derde van de auto’s die wordt gescand op deze locaties, in 2019 ging het om 986 boetes en 1526 weggesleepte auto’s. Er komen extra handhavingsacties om dit percentage naar beneden te krijgen.

Met de bezoekersvergunning, voor mensen met een beperking die in de stad moeten zijn, wordt wel stevig gesjoemeld. 6 procent van deze vergunninghouders meldt meerdere keren per week bezoek aan, soms met allerlei verschillende kentekens. Deze groep is verantwoordelijk voor bijna de helft van het gebruik van de bezoekersregeling. ‘Het lijkt aannemelijk dat de veelvuldig gebruikte vergunningen niet altijd worden gebruikt voor het vervoer van de vergunninghouder,’ schrijft Dijksma.

Familie achter het stuur
Maar de onduidelijkheid over wie nu precies achter het stuur zit van een auto met een gehandicaptenparkeerkaart, zoals een familielid of een huisgenoot van de vergunninghouder in kwestie, blijft bestaan. Volgens de wethouder is de fysieke aanwezigheid van de vergunninghouder bij de voertuigen in kwestie niet gecontroleerd omdat dit zeer moeilijk vast te stellen is en veel impact heeft op de gebruikers van de regeling. Dijksma zegt dat er ‘verregaande maatregelen nodig zijn om op de fysieke aanwezigheid van vergunninghouders te controleren’.

Dijksma introduceert diverse maatregelen om de onduidelijkheid rond het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart weg te nemen, onder meer door het maximaal aantal bezoekersuren te beperken, wat excessief gebruik moet voorkomen. Ook wordt het makkelijker voor de parkeerdiensten om een verstrekte gehandicaptenparkeerkaart weer in te trekken.

(Bron: Parool)

  1 comment for “Fraude met Amsterdamse gehandicaptenparkeervergunningen blijft ongrijpbaar

  1. André van Elmpt
    9 oktober 2020 at 20:54

    Ik mis in het bovenstaande de EHPC( Europesche Gehandicapten parkeer kaart)
    Daar staat een Foto op en moet regelmatig vernieuwd worden.

Geef een reactie