Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren Sportdeelname Index

Fonds Gehandicaptensport en NOCNSF lanceren de eerste Sportdeelname Index (SDI) voor mensen met een beperking. Nadat NOCNSF in 2018 de eerste Sportdeelname Index publiceerde wordt nu tweemaal per jaar een online-panelonderzoek uitgevoerd dat de sportdeelname volgt onder een representatieve groep Nederlanders met een lichte, matige en zware beperking in de leeftijd van 5 tot 80 jaar.

Foto via Fonds Gehandicaptensport.

Op basis van een vaste standaard vragenlijst worden o.a. sportfrequentie, beweeggedrag, sporttak, sportomgeving inzichtelijk. Veel sociaal-demografische kenmerken van de respondenten zijn bekend en allerlei analyses kunnen worden gemaakt waardoor Inzichten verkregen worden voor een effectieve optimalisatie van de sportdeelname van personen met een beperking. De Sportdeelname is beschikbaar en te downloaden op de website van Fonds Gehandicaptensport. Hieronder een korte highlight uit de SDI mei 2022:

48% sport wekelijks
Een mooi percentage bij deze eerste SDI 48% wekelijkse sportdeelname, met de uitdaging te komen tot een gelijkwaardige sportparticipatie van 61%. Een voorzichtige nuance is hier op zijn plaats; de 48% betreft de gehele groep Nederlanders dus én lichte, én matige én zware beperking. Bij een matige tot zware beperking is de uitdaging vele malen groter en het percentage sportparticipatie aanzienlijk kleiner.

Sporten en bewegen met een matige tot zware beperking is als een obstakelrace waarbij iedere volgende barrière complexer en hoger wordt naarmate de beperking ernstiger wordt. Voordat er ook maar één sportieve uitdaging kan worden aangaan, word je geconfronteerd met complexe, vooral maatschappelijke barrières. Het oplossen van die barrières en het inspelen op de behoeftes van de doelgroep is onze uitdaging; gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor de sport en bewegen met een beperking. Daarom maken wij sport eerlijk voor iedereen.

Jeugd met een beperking sport significant minder
Wanneer de sportdeelname wordt vergeleken van 5-18 jarigen met een beperking met de sportdeelname met een algemeen beeld van de jeugd, zien we grote verschillen. Maar liefst 31% van de 5-18 jarige sport niet tegenover 16% van de totale jeugd. Een alarmerend inzicht omdat op jonge leeftijd het fundament gelegd wordt voor een leven lang sport.

Top 3 meest beoefende sporten
Sporters – in de leeftijd van 5 t/m 80 jaar – met een beperking zijn vooral aan het wandelen (19%), fitnessen (16%) en zwemmen (10%). In vergelijking tot de totale Nederlandse bevolking zien we dat deze top 3 sporten vergelijkbaar worden beoefend en dus even populair zijn. Andere sporten die veel worden beoefend zijn: hardlopen, voetbal, yoga en bowling.

(Bron: Fonds Gehandicaptensport)

Geef een reactie